ویدیو آموزشی «پاکسازی ذهن از ترس» با فرمول قدیمی معبد شائولینگ

همه از کارهایی که «باید برای رسیدن به موفقیت انجام دهی» حرف میزنند .. اما کمتر کسی به کارهایی میپردازد «که برای رسیدن به موفقیت نباید انجام داد»

اگر از ما بخواهند که از همه چیزهایی که بین ما و رویاهایمان فاصله می‌اندازند، یک لیست تهیه کنیم، بی‌شک همه ما می‌توانیم یک لیست بلند و بالا تهیه کنیم .. همه ما میدانیم که کجا کم میگذاریم و کجا باید بیشتر تلاش کنیم .. همه ما کارهایی داریم که میدانیم باید انجام دهیم اما جراتش را نداریم .. و همین ما را از رویاهایمان دور میکند ..

اما .. این تنها چیزی نیست که ما را از رویاهایمان دور میکند .. همه از کارهایی که «باید برای رسیدن به موفقیت انجام دهی» حرف میزنند .. اما کمتر کسی به کارهایی میپردازد «که برای رسیدن به موفقیت نباید انجام داد» 

همه ما به نحوی،  توی «محدوده امن‌» مان گیر افتاده‌ایم ..!

و امروز یکی از اساتید برجسته معبد شائولینگ به خوبی و به دقت به ما توضیح میدهد که چطور خودمان را از منطقه امن‌مان بیرون بکشیم و زندگیمان را زیر و رو کنیم ..

 

مشاهده ویدیو
⇓⇓⇓

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**