پادکست انگیزشی – جنگیدن در سکوت

آدم‌ها کاری جز ناامید و دلسرد کردنت بلد نیستن

بهشون نگو چه اهدافی داری

فقط به اهدافت پایبند باش ..

و وقتی محقق شدن، بهشون نشون بده

بذار موفقیتت سر و صدا کنه

و تو دهان‌ها بپیچه

نه شعارها و حرف‌هات

 

 

 

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**