پادکست انگیزشی «نقشه شکار رویاهات»

رویا …

کلمه عجیبیه

همه رویا دارن

همه میخوان به رویاهاشون برسن

اما عده کمی فقط موفق میشن رویاهاشون رو به واقعیت تبدیل کنن

بهت میگم اون آدمها کیا هستن

و بعد تو هم بهم بگو که تو کی هستی

یه ترسو بازنده که حتی جرات دنبال کردن رویاهاش رو نداره؟

یا یه جنگجوی واقعی

که هیچکس جلودارش نیست

 

 

 

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**