پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش رهبری

پیشنهادی که نمیتوانید رد کنید : درس های رهبری از فیلم “پدر خوانده”

درس های رهبری از فیلم پدر خوانده یک CEO  در دنیای واقعی چه وجه اشتراکی با نقش معروف پدرخوانده در فیلمی از همین نام "پدرخوانده" دارد؟ اگر جنبه خشونت و درگیری را از فیلم نادیده بگیریم میتوانیم چند درس مهم عمومی برای CEO ها و رهبران کسب و کار…

چگونه دیگران را وادار به کاری کنید که میخواهید

وادار کردن دیگران چگونه دیگران را وادار به کاری کنید که میخواهید رهبری در مدیریت, هنر و علمِ دیگران را به کاری واداشتن که آنها نیاز انجام آن کار را ندارند –یا نمیدانند برای چه باید انجام دهند- است. انجام این کار در استارتاپ تمام نیاز…