پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش محاسبه وام و بهره بانکی

چگونه وام بانکی را به ثروت و قرض را به دارایی تبدیل کنیم

چگونه وام بانکی را به ثروت و قرض را به دارایی تبدیل کنیم     سیستم بانکی تقریباً در همه جای دنیا با دادن وام است که روی پای خود می‌ایستد؛ یعنی به زبان ساده تر : برخلاف تصور عمومی این وام گیرندگان هستند که بانک را سرپا نگاه می‌دارند…