پست‌های مرتبط با این برچسب

احسان سلحشور کیست و داستان موفقیتش چیست

داستان موفقیت احسان سلحشور، کارآفرین ایرانی که از هیچ به هرچه‌ میخواست رسید

احسان سلحشور کیست و چطوری به یک کارآفرین تبدیل شد؟ بیش تر ما شرایط زندگی، محدودیت ها، فقر مالی، کشوری که در آن زندگی می‌کنیم و یا مشکلات مختلف را بهانه می کنیم، تسلیم شرایط می شویم و برای ساختن زندگی مان تلاش نمی کنیم. اما در میان کسانی…