پست‌های مرتبط با این برچسب

استراتژی های رهبری

چگونه دیگران را وادار به کاری کنید که میخواهید

وادار کردن دیگران چگونه دیگران را وادار به کاری کنید که میخواهید رهبری در مدیریت, هنر و علمِ دیگران را به کاری واداشتن که آنها نیاز انجام آن کار را ندارند –یا نمیدانند برای چه باید انجام دهند- است. انجام این کار در استارتاپ تمام نیاز…