پست‌های مرتبط با این برچسب

15 سوال فوق العاده مهم رابرت کیوساکی که هر جمعه باید از خودتان بپرسید

15 سوال فوق العاده مهم رابرت کیوساکی که هر جمعه باید از خودتان بپرسید

سوال مهم رابرت کیوساکی چیست؟ جمعه روز استراحت مطلق نیست. جمعه روز استراحت فیزیکی است، اما از نظر ذهنی، برای افراد موفق یکی از مهم ترین روزهای هفته به حساب می آید... بعضی هفته های کاری در زندگی وجود دارد که، شما فوق العاده مثبت و موثر…