پست‌های مرتبط با این برچسب

3 تصمیم مهم زندگی که فقط 3 درصد از مردم درباره آن اطلاع دارند

3 تصمیم مهم زندگی که فقط 3 درصد از مردم درباره آن اطلاع دارند

  " زندگی، جمع نتیجه تمام تصمیم هایمان است " این یکی از زیباترین جملاتی است که رمان نویس مشهور آلبرت کامو در میان چند آثار جاودانه اش، نوشت... او مانند دیگر روشنفکران تاریخ، دریافته بود که زندگی ما را تصمیم هایمان می سازند. اهمیت تصمیم…