پست‌های مرتبط با این برچسب

6 باور رایج و اما نادرست در مورد پول (که حتی ثروتمندترین افراد را فقیر میکند)

6 باور نادرست در مورد پول (که حتی ثروتمندترین افراد را فقیر میکند)

6 باور رایج و اما نادرست در مورد پول که حتی ثروتمندترین افراد را فقیر میکند   فقط چون از دوران کودکی به دوران جوانی و بزرگسالی رسیدیم، معنی اش این نیست که تمام باورهایمان راجع به پول صحیح است ! زمانی که مسئله پول به میان می آید،…