چطور درخواست کردن از دیگران را تمرین کنیم تا خودشان بخواهند کاری را انجام دهند

برقراری ارتباطی اثربخش به سبک دنیس ریورز

شاید به نظرتاندرخواست کردن تاکنون چندان مهم نبوده باشد، شاید بارها و بارها برای به کرسی نشاندن حرف خود و قانع کردن دیگران به روش‌های منتقدانه و حتی شکایت روی آورده‌اید، اما اگر با این روش‌ها نتیجه نگرفته‌اید باید راهبرد خود را تغییر دهید. گله‌ها و انتقادات خود و دیگران را به درخواست و خواهش تبدیل کنید.

این کار هر کسی نیست اما آن‌هایی که بلد نیستند به درستی از دیگران درخواست کنند به سختی می‌توانند کنترل زندگی‌شان را به دست بگیرند.

زندگی شما تنها دو حالت دارد:

  • یا اینکه تابع دیگران هستید. کارهایشان را انجام می‌دهید و به درخواست‌هایشان گوش می‌دهید و فرمان زندگی‌تان در دست دیگران است
  • یا شما هستید که درخواست می‌کنید. شما هستید که به دیگران می‌گویید چه کار بکنند و چه نکنند.

 

اما آیا درخواست کردن را بلدید؟
آیا می‌دانید چطور کسی را تابع خود کنید؟
می‌دانید که چطور درخواست کنید بدون اینکه کسی را ناراحت کنید؟
آیا می‌دانید چطور حرف‌تان را به کرسی بنشانید؟

در این مقاله همه‌ی مهارت‌های کلامی که نیاز دارید از یک تابع به یک رهبر تبدیل شوید را یاد خواهید گرفت.

شما دسترسی کامل به این محتوا را ندارید چون هنوز عضو ویژه سوخت جت نشدید !

تصمیم گرفتم عضو ویژه شوم


اطلاعات خود را جهت ثبت نام وارد کنید:

اشتراک خود را انتخاب کنید:

بازگشت

دیدگاه تان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**