ویدیوی آموزشی قدرتمندترین نیروی انگیزه‌ – نقشه صعود تونی رابینز ۸

 
⚡ این آموزش قسمتی از برنامه‌ی یک‌ساله‌ی «نقشه‌ی صعود» از آنتونی رابینز است.

آیا شما هم می‌خواهید بهترین کیفیت زندگی را داشته باشید؟ اکنون فرصتی بی‌نظیر در پیش روی شماست! با تماشای این ویدیو از تونی رابینز، می‌توانید راهکارهایی قدرتمند برای تغییر و بهبود زندگی خود را به دست بیاورید . در این ویدیو، شاهد داستان زندگی موفقیت‌آمیز افرادی خواهید بود که تصمیم‌گیری قاطعانه، توانستند به دستاوردهای بزرگی دست پیدا کنند.

از طریق تماشای این ویدیو، شما چیزهای جدیدی خواهید آموخت و به راهکارهای موثری برای مواجهه با مشکلات و تغییر زندگی خود دست خواهید یافت. 

این ویدیو این زمینه‌ها به شما کمک می‌کند:

  • ۱. برخورداری از روش‌های تازه‌ای برای رسیدن به آرزوهایتان
  • ۲. شناسایی افکار و باورهای محدودکننده و غلبه بر آن‌ها
  • ۳. ایجاد تغییرات مثبت در الگوهای رفتاری خود
  • ۴. به دست آوردن روحیه، انگیزه و اعتماد به نفس بیشتر
  • ۵. بهبود کیفیت زندگی خود در سطح شخصی، عاطفی و مالی
  • ۶. مواجهه با موانع و مشکلات

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**