خلاصه کتاب 48 قانون قدرت – نوشته رابرت گرین

روش های مخفی برای رسیدن به آنچه می خواهید

برخی افراد تصمیم می‌گیرند که قوانین بازی قدرت را نادیده بگیرند و خود را فریب دهند و فکر کنند که بازی قدرت چیزی است که می‌شود از آن انصراف داد. یا ممکن است اعتراض کنند که این بازی، شیطانی و غیراجتماعی است. این بازیکنان به راحتی تحت تسلط کسانی هستند که بازی را در دست می‌گیرند.

دیگران، مانند قلدرهای مسلط در زمین بازی یا غول‌های کسب و کار کاریزماتیک، به نظر می‌رسد که متخصص هستند و حتی بدون تلاش، بر آنان مسلط می‌شوند. اما بازی فقط به نفع آن‌ها چیده نشده است. مهارت‌های این افراد توسط هر کسی که بازی را مطالعه و آن را به خوبی انجام دهد می‌تواند بهبود یابد.

در 48 قانون قدرت، رابرت گرین قوانین بازی را با استفاده از نمونه های تاریخی تمدن‌های سراسر جهان ترسیم و از تاریخ سه هزار ساله برای این کار استفاده می‌کند. او درس‌هایی را از دست‌کاری‌های چیره دست، استخراج می‌کند که به شما می‌آموزد چگونه بر حریفان خود غلبه کنید و به یک بازیکن قدر، یک ماکیاولی مدرن تبدیل شوید.

 

دانلود خلاصه کتاب

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**