پادکست انگیزشی «رویاهای ترسناک»

میدونم که رویاهای زیادی داری

اما اینو هم میدونم که ترس‌های زیادی هم داری ..

 

میدونم که نمیدونی چی کار کنی

میخوای که به رویاهات برسی

اما از فکر کردن بهش هم میترسی ..

 

تا آخرش رو به من گوش کن که دوای همه دردهات پیش منه …

 

جنگ بین ترس‌ها و رویاها

یه جنگ بی‌پایانه …

 

اما وقتش رسیده که براش یه کاری بکنی

وقتش رسیده که

جرات به خرج بدی

و برای رسیدن به زندگی که همیشه آرزوش رو داشتی، قدم برداری …

 

 

 

 

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**