پادکست انگیزشی «از حرف تا عمل قاطع»

دوست من ..

قرار نیست همیشه راجع به هدف‌هات حرف بزنی

قرار نیست همه بدونن داری چی کار میکنی

 

بذار نتیجه کارهات، به جات حرف بزنن

بذار موفقیت‌هات سروصدا کنن

بذار پیشرفتت غوغا به پا کنه ..

 

وقتی به همه آرزوهات رسیدی،

مردم خودشون میبینن که به چی رسیدی

و از خودت چی ساختی

تازه میفهمن که تمام این مدت کی بودی ….

 

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**