خلاصه کتاب مثل یک میلیاردر فکر کن – نوشته دونالد ترامپ

بسیاری بر این باورند که اولین موفقیت دونالد ترامپ نتیجه این واقعیت است که خانواده‌ای ثروتمند داشته است اما این درست نیست. اولین پروژه میلیونری او هیچ ربطی به پول خانواده نداشت. آنچه برای این پروژه اساسی بود، دانش او بود که از پدرش به دست آورد، نه پول.

اگر می‌خواهید بسیار ثروتمند شوید، عادت‌های میلیاردرها را توسعه دهید. در این خلاصه کتاب، برخی از مهم ترین قوانین میلیاردرها آورده شده است.

 

دانلود خلاصه کتاب

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**