پادکست انگیزشی «پشت پرده همه ترس‌هات»

از شکست میترسی؟

میترسی دنبال رویاهات بری؟

حتی جراتش رو نداری که برای رسیدن بهشون یه قدم بداری؟

 

میترسی که قدمی برداری

چون احتمال شکست وجود داره؟!

آره احتمالش هست!

 

تعجب کردی از حرفم؟!

من اینجا نیستم که دروغ تحویلت بدم دوست من

 

وقتی میخوای بپری، واقعا احتمالش هست که زمین بخوری

ممکنه داشته‌هات رو از دست بدی

و داغون بشی

 

احتمال سقوط همیشه هست ..

 

میگی .. پس باید چی کار کنم؟!

اگه سرجام بمونم و درجا بزنم، خیالِ رویاهام من رو میکشه ..

اگه بپرم هم ممکنه خودم بمیرم …

 

این حست که نمیدونی باید چی کار کنی رو میفهمم

 

 

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**