خلاصه کتاب «افسانه کاریزما» نوشته اولیویا فاکس کبین

چطور همه افراد می توانند به هنر و دانش جذابیت دست پیدا کنند؟

کتاب «افسانه کاریزما»، عقیده عموم مردم بر اینکه کاریزما ذاتی است را انکار می کند، در عوض ادعا دارد که همه افراد می توانند کاریزمای خودشان را بدست آورند و اینطور می توانند نگرشی مثبت تر داشته باشند، به موفقیت بیشتر دست پیدا کنند و به خوبی با موانع روبه شوند.

با آوردن مثال های زیادی از افراد کاریزماتیک، از مقام های دولتی گرفته تا مدیرعامل و کارمندان. این کتاب همچنین استایل های مختلف کاریزما را به طور خلاصه بازگو می کند و اینکه چطور برای نشان دادن هرکدام تمرین کنیم، یک سری ابزار و تمرین های کاربردی پیشنهاد می کند تا به پیشرفت سلامت روان کمک کند.

کاریزما نه تنها به کسب و کار کمک می کند، بلکه می تواند در حرفه های دیگر و تحصیلات هم تاثیر گذار باشد. برای مثال کاریزما می تواند به دانش آموزان دبیرستانی کمک کند مصاحبه دانشگاه یا انتخابات دانش آموزی را با موفقیت پشت سر بگذارند. به آنها کمک می کند در اجتماع اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند و در نتیجه بین هم سن وسالان خود محبوبیت بیشتری داشته باشند.

برای افراد حرفه ای، تحصیل کرده هایی که کاریزما دارند برایشان راحت تر است پژوهش های خود را منتشر و سرمایه گذار جذب کنند، و همچنین دوره هایی که مایل هستند را آموزش دهند. به همین صورت، پزشکان کاریزماتیک درمیان بیماران خود محبوب ترند و بیشتر به نظرمی آید که نسخه های پزشکی آنها را دنبال کنند وکمتر شکایت دارند از اینکه چیزی ممکن است اشتباه باشد.

 

دانلود خلاصه کتاب

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**