ایمان ضد گلوله – پادکست انگیزشی

شاید فکر کنی که تموم این مدت در مورد هدفت اشتباه میکردی

و هدفت چیزی نیست که میخواستی

یا شایدم فکر میکنی که تو آدمِ این کار نیستی

و عرضه رسیدن بهش رو نداری

 

اما دوست من …

مبادا جا بزنی

مبادا کم بیاری.

چون فرق آدم‌های موفق با بقیه در همینه

آدم‌های موفق جا نمیزنن

حتی وقتی خسته‌ن

آدم‌های موفق جا نمیزنن

حتی وقتی تلاش‌هاشون بی‌نتیجه ست

حتی وقتی عصبانی‌ن

حتی وقتی مریضن

 

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**