ستاره‌ای در دل تاریکی – پادکست انگیزشی

خسته‌ و ناامیدی؟

به هر دری زدی، بسته شده؟

هر راهی که رفتی به بن‌بست رسیده؟

همه تلاشت رو کردی اما بازم نتیجه نگرفتی؟

من بهت میگم چی کار کنی..

شاید وقتش رسیده که ناامید بشی ..

آره میدونم عجیبه!

میدونم کسی تا حالا همچین توصیه‌ای بهت نکرده

اما من بهت میگم که
ناامید شو

چون گاهی اوقات
ناامیدی خودش یه امید تازه ست ..

 

 

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**