پست‌های مرتبط با این برچسب

استرس از کجا می آید

قاتل خاموش زندگی شما گاز نیست، استرس است… (+ راهکارهای کاربردی مهار استرس)

همیشه زندگی دارای پستی ها و بلندی ها، شادی ها و غم ها، موفقیت ها و شکست های بسیاری بوده و هست. هستند انسان هایی که برای چند لحظه چشیدن طعم شادی حاضرند بهای زیادی را بپردازند... اما استرس ! بیشتر ما ناخواسته از زندگی و محیط اطرافمان فقط…