استرس شغلی یا پدیده قرن چیست و چرا احتمالا به آن مبتلا هستید اما خبر ندارید؟

استرس، آن قدر همگانی و همه‌گیر شده که برخی آن را پدیده‌ی قرن حاضر لقب داده‌اند.
عامل استرس ممکن است،بیرونی و یا درونی باشد. استرس و ناراحتی در محیط شغلی ممکن است بر عملکرد افراد و حتی یک سازمان تأثیر منفی بگذارد. به کارگیری روش‌های کنترل و مدیریت استرس می‌تواند بر کیفیت عملکرد افراد و همچنین رسیدن به آرامش مؤثر باشد.

از جمله دلایل استرس شغلی می‌تواند این موراد زیر باشد:

 • ابهام نقش:
  یکی از دلایل مهم ایجاد استرس در محیط شغلی، ابهام نقش است. وضعیت شغلی معینی که در آن پاره‌ای اطلاعات لازم برای انجام شغل به طور ناقص در اختیار فرد قرار می‌گیرد. روشن نبودن نقش فرد و حدود مسئولیت‌های او استرس آور است.
  راه‌حل مفید: مدیران با ارائه‌ی تصویری واضح از وظایف یک فرد ،حل کننده‌ی این مسئله خواهند بود.
 • گرانباری نقش:
  در این حالت فرد توانایی انجام کار واگذار شده را ندارد. پیچیدگی و سنگینی کار نیز می‌تواند برای افراد فشار روحی ایجاد کند.
  راه‌حل مفید: تقسیم کار و گسترش آموزش توسط مدیران میزان تنش افراد را کم خواهد کرد.
 • کمباری نقش:
  وضعیتی است که در آن مهارتهای شخصی به طور تمام و کمال مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. فرد دچار احساس ناراحتی،استرس و فشارهای روحی می‌شود.
  راه‌حل مفید: مدیران با گزینش صحیح و استفاده از کارکنان در محل‌های مناسب می‌تواند این عامل مهم را مهار کند.

 

[bs-quote quote=”باید یاد بگیری که بگذری و بگذاری استرس‌ها از تو دور شوند.
گذشتن مهم است، زیرا به هر حال بر همه‌چیز کنترل نداری.” style=”default” align=”center” author_name=”استیو مارابولی” author_job=”محقق و روانشناس آمریکایی”][/bs-quote]

 

ـــ راهکارهای مدیریت استرس و تنش‌های شغلی ـــ

1 نظر جالب
 1. کاربر سوخت جت زی

  […] 1836: ابتلا به آشفتگی روانی […]

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**