ناگفته‌های اصول مذاکره برای برنده شدن به سبک جی لویکی – قسمت چهارم

نقش امتیازها در مذاکرات

این یک محتوای ویژه است!

60% تخفیف اشتراک یکساله

دیدگاه تان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**