چگونه از دست عادت‌های بد چندین ساله نجات پیدا کنیم؟ (قسمت سوم)

اگر از بیرون به تماشای خودمان بنشینیم، شاید از پیچیدگی‌های زیادی که داریم بسیار تعجب کنیم. ما آن‌قدر قدرتمند هستیم که می‌توانیم با ذهنمان کنترل زندگی‌مان را در دست بگیریم و با تفکرمان، جهانمان را بسازیم. (اگر باور ندارید حتما مقاله‌ی کنترل ذهن به روش سامورایی‌ها را بخوانید) پس کنار گذاشتن یک رفتار، کار آسانی است. چون ما می‌توانیم!

در قسمت قبل با هم تصمیم گرفتیم که عادت بد خود را بپذیریم و برای کنار گذاشتن آن اقدام کنیم. سپس به یک عدد رسیدیم که تعداد مرتبه‌های مجاز برای انجام آن عادت را در اختیار ما می‌گذاشت. حالا ادامه این گام‌ها را با هم برمی‌داریم.

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**