توصیه های قدرتمند برای فروش موفق

توصیه های قدرتمند برای فروش موفق :

— مشتری راضی بهترین تبلیغ است.

— مشتری کسی است که هزینه مسافرت ،درمان، تحصیل و ازدواج و… فروشنده رافراهم می کند. پس قدرش را باید دانست.

— سازمان فروش با هدفمند كردن و برنامه ريزي كردن امور خود، به شکل موثری می تواند در وقت و نيروي خود صرفه جويي كند.

— به مشتريان جديد و فعلي باید به يك ميزان توجه داشت.

— باید پس از هر فروش به مشتري زنگ زده شود و میزان رضایت مندی او ارزیابی گردد.

— قبل از آنكه به مشتري قولي داده شود باید سازمان مطمئن شود كه قادر به انجام آن مي باشد. هرگاه به مشتري قولي داده شد، باید به هر نحوی حتی اگر سازمان متضرر شود، به آن وفادار ماند.

— باید از رفتار مخالفت آميز و ستيزه جويانه با مشتری اجتناب کرد . نگاه عاقلانه و از بالا به پائین در هنگام فروش، یعنی شکست فروش و یا آخرین فروش.

— هنر خوب شنیدن بسیار مهم است. هوشمندانه شنیدن شرط اول فروش صحیح و موفق است. بی صبرانه منتظر رسیدن نوبت جهت ایراد سخنرانی غرا و دلنشین در مورد محصول یا قابلیتهای ان اشتباه بزرگ و امر ناشیانه ای است.

— هرگز از رقبا انتقاد نباید شود بلكه سعي گردد از عملكرد بهتر و توانایی بیشتر محصول و شرکت خود، به عنوان مزیت رقابتی بهره گرفته شود.

— باید فارغ از نتيجه اي كه از مذاکره فروش به دست مي آيد از مشتري به گرمي تشكر شود.

— هر شغلی آفتی دارد . آفت فروش هم عجله است و غرور. عجله برای عقد قرارداد و غرور برای اولین موفقیتها.

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**