جاده ابریشم موفقیت (مسیر بلند اما تضمینی موفقیت)

 

جاده ابریشم جاده ای بسیار بسیار طولانی در زمان های بسیار دور بود که شرق عالم را از کشور های چین و ژاپن امروزی به غرب عالم که ایران و ترکیه امروزی و مصر بود وصل میکرد و نقش بسیار زیادی در تجارت، جنگ ها و زندگی مردم ایفا میکرد.

در زمان قدیم کاروان های تجاری از این جاده کالا های خود را در شهر های مختلف عرضه میکردند و میفروختند.
راهی بسیار تاثیر گذار در زندگانی آن عصر…

جاده ی ابریشم نمادی از شروع یک راه نسبتا سخت ولی تاثیرگذار در زندگی است؛
که میتواند الهام بخش بسیاری از موارد زندگی باشد… راهی که در آن جنگ ها شکل میگیرد، زندگی ها تغییر میکند.

 

اصل مشابهت و توجهات
افراد موفق همیشه از رویه ها و راه های بسیار ساده به موفقیت های خود رسیده اند.ا
گر نگاهی به زندگانی همه ی افراد موفق بیندازیم، میبینیم که امکان ندارد بدون تلاش و استواری در راه میتوانستند به هدف های خود برسند.

همه ی این افراد از قوانین یکسانی در این دنیا استفاده نموده اند، برای آنها همیشه قوانین هستی به صورت یکسان عمل میکرد. یکی از دلایلی که اکثریت جامعه را از افراد موفق جدا میکند، قانون دیدن مشابهت و توجهات است.

این اصل میگوید اگر توانایی، دانش، تجربه، علم و عادت هایتان در سطح مشخصی باشد، سطح دید شما نیز متناسب با آن تنظیم میگردد. با مثالی بیشتر برایتان توضیح میدهم :

اگر شما ماشین پراید داشته باشید، اگر در خیابان با آن ماشین رانندگی کنید متوجه تعداد زیاد پراید ها و تعداد کم ماشینی خاص مثل مثلا پژو میشوید. با خود میگویید چقدر پژو در جامعه کم است؟
و این کمی پژو برایتان انگیزه میشود  تا آن ماشین را بخرید.  بعد از خرید پژو هنگامی که در بازار قدم برمیدارید میبینید چقدر اشتباه میکردید و پژو در بین مردم زیاد است !

  • آیا مردم همزمان با شما پژو خریدند؟
  • یا شما به آن ها توجه نداشته اید؟

مورد دوم قطعا صحیح است !
ضمیرخودآگاه شما در زمان پراید داشتن توجهش فقط روی پراید های شهر بود، اما با خرید پژو توجه شما و ضمیر خودآگاهتان روی همه ی پژوهای شهر جلب میشود.

 

جان وودن

 

اما این توضیحات همه و همه در موفقیت شما به صورت یک جاده پیوسته است.
جاده ای که ما جاده ابریشم نامگذاری میکنیم. شما با این اصل و البته تلاش خود به موفقیتی خارق العاده میرسید.

  • اما چگونه؟
  • جاده ابریشم زندگی شما از کجا تا کجاست؟
  • این جاده چه تاثیری در زندگانی شما دارد؟
  • چه شهر هایی در راه شما هستند؟
  • برای رسیدن به مقصد خود باید چه ویژگی ها و عاداتی داشته باشید؟

همه و همه را در ادامه این مقاله بسیار سرنوشت ساز بخوانید.

 

 

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**