خواندن فکر دیگران به روش حرفه‌ای‌ها تا به نفع خود از آن استفاده کنید

الفبای زبان رفتار به سبک کریس کول...

در اکثر موارد ارتباط ما با دیگران غیرکلامی بوده و بر پایه‌ی خواندن ذهن دیگران قرار دارد، به همین دلیل شناخت علائم، نمادها و نشانه‌های مثبت و منفی که معنای ارتباط را مشخص می‌کند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که یک حرکت، یک علامت و یک نگاه حاوی پیامی است چنانچه آن را به درستی بشناسیم و مفهومش را بدانیم، می‌توانیم در قبال آن واکنش مناسبی نشان دهیم و در نتیجه ارتباطات موفق‌تری داشته باشیم.

توجه به علائم زبان رفتار ابتدا اراده‌ای است، اما پس از مدتی به صورت عادت در می‌آید و شرطی می‌شود چندان که در برخورد با دیگران قادر می‌شوید، ناخودآگاه ذهن آن‌ها را بخوانید و برای ایجاد ارتباطی ثمربخش و مفید رفتاری متناسب در پیش گیرید.

عضویت و مشاهده کاملورود برای اعضا

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**