به جای خواندن هزار کتاب موفقیت این دو رویکرد موفقیت را بدانید کافیست

برای کسانی که فکر می‌کنند موفقیت فقط مایه‌ی زحمت کشیدن زیاد است باید بگوییم که اشتباه می‌کنند، افراد موفق کارهای متفاوتی انجام می‌دهند و رویکرد موفقیت را می‌دانند.

اما شاید برایتان‌ سوال بوده باشد که اگر صرفا سخت کار کردن جوابگو نیست پس:

  • چگونه برخی از مردم در تمام زمینه‌ها موفق هستند؟
  • چگونه است افرادی وجود دارند که درآمد بالایی دارند?
  • چرا بعضی‌ها روابط شگفت انگیزی دارند و از بدن سالم و متناسبی برخوردار هستند؟
  • چگونه است که افراد موفق در زمینه‌های مختلف موفق می‌شوند؟

مسلما آنها از روشهایی استفاده کرده اند که متفاوت از روش‌هایی است که ما در پیش گرفته ایم.؛ در این مقاله دو راز مهم برای رسیدن به هدف را بررسی میکنیم. رویکرد مبتنی بر هدف و رویکرد مبتنی بر فرآیند.

دو رویکرد موفقیت
که خلاصه‌ی همه‌ی موفقیت‌های دنیاست


در همین زمینه مطالب زیر را بخوانید:

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**