رهبر باشیم؟ یا مدیر؟ مسئله این است !

رهبر باشیم؟ یا مدیر؟ مسئله این است !

 

در بسیاری از موارد این دو واژه به جای یکدیگر استفاده می شوند !
مدیرهایی هستند که اگرچه مدیر نامیده می شدند اما در واقع رهبری می کنند و رهبران کسب و کاری که چیزی بیشتر از یک مدیر نیستند…

اختلاف در معنی این دو واژه بسیار ناچیز است ولی  در کار و زندگی نتایج کاری و عملکرد این دو به شدت متفاوت است. در یک سازمان با وجود تفاوت عمده بین «رهبری» و «مدیریت»، ارتباط تنگاتنگى بین آن دو وجود دارد؛ یک رهبر مى تواند مدیر باشد و یک مدیر نیز مى تواند «رهبری» کند.

عکس این قضیه نیز صادق است؛
یعنى یک فرد مى تواند داراى هنر «رهبری» باشد بدون اینکه قادر باشد هدفهاى سازمانى را تحقق بخشد (مدیر نباشد) و یا اینکه یک فرد ممکن است مدیر منظمى باشد ولى کارکنان از روى ترس و اجبار وظایف خودشان را انجام دهند (رهبر نباشد)

پس بهتر است ابتدا به تفاوت های این دو بپردازیم تا در تشخیص شان بهتر عمل کنیم.
اگر از گوگل بخواهیم که مدیر را برای ما معنی کند اینگونه جواب می دهد که:

 مدیر کسی است که مسئولیت کنترل و نظارت همه ی سازمان یا بخش مربوطه را بر عهده دارد.
و رهبر کسی است که حمایت و رهبری می کند.

در رهبری نوعی پذیرش و مقبولیت برای پیرو مطرح است اما در مدیریت الزاما چنین نیست.
بنابراین هرقدر الگوی مدیریت به سمت رهبری تغییر وضعیت پیدا کند، اثربخشی مدیریت بهتر است.

مدیر کنترل می کند؛ در مدیریت بیشتر قدرت اداری و از بالا به پایین (سلسله مراتب سازمانی) استفاده می شود.

و اما مهم ترین سوالی که باید به کمک این مقاله به آن جواب دهید : آیا شما یک مدیر هستید یا یک رهبر؟

در این مقاله، قصد داریم یکبار برای همیشه مقوله مدیریت و رهبری را با همدیگر تمیز دهیم و تشخیص دهیم آیا ما در حال حاضر در خانه، محل کار و جمع دوستانمان یک مدیر هستیم؟ یا یک رهبر؟ آیا اصلا مهم است؟ چرا؟

شما پس از خواندن این مقاله، یاد میگیرید :

  • چه فرقی در عملکر یک مدیر و یک رهبر وجود دارد؟
  • باید مدیر باشیم یا رهبر؟
  • چطور یک رهبر باشیم؟ و چطور یک مدیر بمانیم؟
  • خصوصیات بارز و اصلی رهبران بزرگ طول تاریخ کدام هستند که باید داشته باشیم؟
  • چه کارهایی اثربخشی ما را در مدیریت و رهبری افزایش میدهد؟

اگر در زندگی تان جمعی از افراد را دارید (خانواده، کارمندان، دوستان و …) که اداره صحیح آنها برایتان مهم است، این مقاله کمک بزرگی به شما خواهد کرد تا بدانید، آیا باید آنها را مدیریت کنید؟ یا رهبری؟

رهبر باشیم؟ یا مدیر؟ مسئله این است :

 

 

1 نظر جالب
  1. کاربر سوخت جت ری می‌گوید

    عالي بود

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**