شش کلاه تفکر ادوارد دوبونو چیست و چطور خلاقیت را به اوج میرسانند؟

کاربران غیر لاگین

قبل از اینکه راجع‌به شش کلاه تفکر ادوارد دوبونو و مزایای بی‌نظیر اون بخواهیم صحبت کنیم اجازه بدید جمله معروفی از کریشنامورتی را مرور کنیم… جیدو کریشنامورتی می‌گوید:

« ذهنی که در جست و جوی ثبات است راکد می‌ماند، مانند همان آبگیر کنار رودخانه؛ این ذهن به زودی پُر از فساد و پوسیدگی خواهد شد. تنها ذهنی که دیوار، مانع و مکان استراحتی ندارد، به طرز کامل با زندگی بدون وقفه در حال جلو رفتن، کشف و انفجار است. تنها چنین ذهنی می‌تواند شادمان باشد و تا ابد نو. زیرا چنین ذهنی خود به خود خلاق است».

این سخن معنای عمیق خلاقیت را به ما نشان می‌دهد و تأکید دارد که جوهره‌ی اصلی یک زندگی فوق‌العاده، داشتن قدرت خلاقیت و پرورش آن است.

ادوارد دوبونو ابداع کننده تکنیک شش کلاه تفکر است. این تکنیک و به کار بردن آن تأثیر بسیار فوق‌العاده‌ای بر اجتماع، خانواده و زندگی شخصی افراد دارد. این تکنیک شش جنبه یا سبک فکری را تعریف کرده و برای هر کدام کلاه رنگی خاصی را به عنوان سمبل تعیین می‌کند تا به وسیله‌ی آن بتوان به طور روشن و سریع از سبک فکر خود آگاه شوند، آن را تغییر داده و یا آن را به دیگران اعلام کنند.

در این تکنیک به منظور تسهیل و تسریع یادآوری، رنگ کلاه، متناسب با سبک فکری مربوط انتخاب شده است.

شما دسترسی کامل به این محتوا را ندارید چون هنوز عضو ویژه سوخت جت نشدید !

تصمیم گرفتم عضو ویژه شومعضویت ویژه پروژه سوخت جت

مدت اشتراک عضویت ویژه تان را انتخاب کنید :

 • یـک سالـه
 • 430,000 تومان
 • 360 روز
 • 35% تخفیف
 • شش ماهه
 • 189,000 تومان
 • 180 روز
 • 33% تخفیف
 • سه ماهه
 • 99,000 تومان
 • 90 روز
 • 33% تخفیف
 • یک ماهه
 • 49,000 تومان
 • 33 روز
 • 3 روز هدیه
کاربران غیر لاگین

دیدگاه تان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**