عادت‌های طلایی برای سال جدید – قسمت پنجم – انعطاف‌پذیر بودن

طبیعت بسیار انعطاف پذیر است. فصل‎های سال در مقابل تغییر دما مقاومت نمی‎کنند. همان‎طور که زمستان با سرمایش آرام آرام در جان درخت‎ها می‎نشیند، بهار نیز آرام آرام به آن جان می‎دهد. وقتی به انعطاف پذیر بودن در زندگی عادت کنیم، تغییرها نقاب از چهره برمی‎دارند و به فرصت‎هایی ناب برایمان تبدلی می‎شوند.

[bs-quote quote=”هیچ چیز ملایم‎تر و انعطاف پذیرتر از آب نیست، با این حال هیچ چیز نمی‎تواند در مقابلش مقاومت کند.” style=”default” align=”center” color=”#474747″ author_name=”لائوتسه” author_job=”فیلسوف بزرگی چینی” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/10/لائوتسه.jpg”][/bs-quote]

 

ـــ عادت پنجم ـــ
انعطاف پذیر بودن

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**