این جملات انرژی‌زا را بخوانید تا شک و تردید را از وجودتان بیرون کنید

[bs-quote quote=”بنا بر تجربه من تنها یک انگیزه وجود دارد و آن هم، میل به موفقیت است. زیرا هیچ دلیلی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. ” style=”default” align=”center” color=”#444444″ author_name=”Jane Smiley” author_job=”رمان‌نویس آمریکایی” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/11/جین-سمایلی-رمان‌نویس.png”][/bs-quote] [bs-quote quote=”من نمی‌خواهم به پایان زندگی برسم و ببینم فقط طول زندگی را گذراندم. من می‌خواهم در عرض (منظور عمق) آن هم زندگی کنم. ” style=”default” align=”center” color=”#157691″ author_name=”Diane Ackerman” author_job=”شاعر آمریکایی” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/11/دیان-آکرمن-شاعر-آمریکایی.jpg”][/bs-quote]

 

[bs-quote quote=”انگیزه چیزی است که ما را به حرکت در می‌آورد. عادت چیزی است که شما را در مسیر نگه می‌دارد. ” style=”default” align=”center” color=”#4f4f4f” author_name=”Jim Ryun” author_job=”سیاست‌مدار آمریکایی” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/11/جیم-ریون-سیاست‌مدار-آمریکایی.jpg”][/bs-quote]

 

[bs-quote quote=”شما هر روز صبح با آرامش از خواب بیدار می‌شود، اگر هر شب با رضایت از عملکرد آن روز خود به رخت خواب بروید. ” style=”default” align=”center” color=”#5c7547″ author_name=”George Lorimer” author_job=”ژورنالیست آمریکایی” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/11/جورج-لوریمز-ژونالیست-آمریکایی.jpg”][/bs-quote]

 

[bs-quote quote=”اگر شما تمامی تغییرات را در مسیر بپذیرید؛ قطعاً موفق خواهید شد. شما نمی‌توانید فقط آن‌هایی که دوست دارید را بپذیرید. ” style=”default” align=”center” color=”#333333″ author_name=”Mike Gafka” author_job=”نویسنده آمریکایی” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/11/میکا-گفکا-نویسنده-آمریکایی.jpg”][/bs-quote]

 

[bs-quote quote=”برای انجام کارهای بزرگ فقط نیاز به حرکت و نقشه نیست. ما به داشتن رؤیا بزرگ و باور نیز نیاز دارید ” style=”default” align=”center” color=”#443e68″ author_name=”Anatole France” author_job=”رمان‌نویس و نویسنده فرانسوی” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/11/أناتول-فرنس-شاعر-و-رمان‌نویس-فرانسوی.jpg”][/bs-quote]

 

[bs-quote quote=”اندازه موفقیت شما به اندازه موانعی است که باید از سر راه بردارید. هرچه موانع بزرگ‌تر باشد، موفقیت به دست آمده بعد از آن نیز بزرگ‌تر می‌شود ” style=”default” align=”center” color=”#3d3d3d” author_name=”Booker T. Washington” author_job=”نویسنده آمریکایی” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/11/بوکر-واشنگتن.jpg”][/bs-quote]

 

[bs-quote quote=”مشکلات حقیقی را می‌توان برطرف کرد، اما آن‌ها که در ذهنتان ایجاد می‌کند را نمی‌شود- ” style=”default” align=”center” color=”#041e2d” author_name=”Theodore N. Vail” author_job=”وزیر سابق آمریکایی” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/11/تئودور-ویل-وزیر-سابق-مخابرات-آمریکا.png”][/bs-quote]

 

[bs-quote quote=”اکثر مردم درست زمانی که لحظات پایانی سختی است و موفقیت در حال شکل گیری است تسلیم می‌شوند. ” style=”default” align=”center” color=”#6d2323″ author_name=”Ross Perot” author_job=”تاجر آمریکایی” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/11/راس-پروت-تاجر-آمریکایی.jpg”][/bs-quote]

 

[bs-quote quote=”ذهن‌های کوچک توسط مشکلات رام می‌شوند، اما ذهن‌های بزرگ توسط مشکلات بزرگ می‌شوند- ” style=”default” align=”center” color=”#333333″ author_name=”Washington Irving” author_job=”نویسنده آمریکایی” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/11/واشگنتن-ایروینگ-نویسنده-آمریکایی.png”][/bs-quote]

 

[bs-quote quote=”شما ممکن است برای موفقیت مجبور شوید بارها مبارزه کنید. ” style=”default” align=”center” color=”#514822″ author_name=”Margaret Thatcher” author_job=”نخست وزیر سابق بریتانیا” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/11/مارگارت-تاچر-نخست‌وزیر-سابق-انگلیس.png”][/bs-quote]

[bs-quote quote=”من یکی از اصلی‌ترین اصول موفقیت را میدانم: اگر به اندازه کافی برای موفقیت اسرار کنید، موفق می‌شوید. ” style=”default” align=”center” color=”#aa5757″ author_name=”Og Mandino” author_job=”نویسنده آمریکایی” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/11/آگ-ماندینو-نویسنده-آمریکایی.jpg”][/bs-quote]

 

 

[bs-quote quote=”اجازه ندهید آنچه را که نمی‌توانید انجام دهید با آنچه که می‌توانید انجام دهید تداخل پیدا کند. ” style=”default” align=”center” color=”#353535″ author_name=”John Wooden” author_job=”مربی بنام آمریکایی” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/11/جان-وودن-مربی-بسکتبال-بنام-آمریکایی.jpg”][/bs-quote]

 

[bs-quote quote=”زندگی 10% چیزی است که برای شما اتفاق می‌افتد و 90% زندگی واکنشی است که به اتفاقات نشان می‌دهید. ” style=”default” align=”center” color=”#3a3a3a” author_name=”Charles R. Swindoll” author_job=”کشیش آمریکایی” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/11/چارلز-سویندل-کشیش-آمریکایی.jpg”][/bs-quote]

 

[bs-quote quote=”اگر عزم شما به اندازه کافی برای موفقیت قوی باشد، شکست هرگز نمی‌تواند بر شما غلبه کند. ” style=”default” align=”center” color=”#444444″ author_name=”Og Mandino” author_job=”نویسنده آمریکایی” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/11/آگ-ماندینو-نویسنده-آمریکایی.jpg”][/bs-quote]

 

 

[bs-quote quote=”اهدافتان را بزرگ تعریف کنید و تا رسیدن به آن متوقف نشوید. ” style=”default” align=”center” color=”#4f3636″ author_name=”Bo Jackson” author_job=”بازیکن برجسته‌ی فوتبال آمریکایی” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/11/بو-جسکون-بازیکان-سابق-فوتبال-آمریکایی.jpg”][/bs-quote]

 

 

[bs-quote quote=”مشکلات نشانه‌ای برای توقف نیست. بلکه دستورالعملی برای اصلاح هستند ” style=”default” align=”center” color=”#325b52″ author_name=”Robert H. Schuller” author_job=”کشیش و سخنران انگیزشی آمریکایی” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/11/رابرت-سکولر-کشیش-و-سخنران-انگیزشی-آمریکایی.jpg”][/bs-quote]

 

[bs-quote quote=”پشت‌کار یک مسابقه طولانی نیست، مسابقه‌های زیادی است که پشت سرهم شروع می‌شوند-” style=”default” align=”center” color=”#444444″ author_name=”Walter Elliot” author_job=”سیاست‌مدار آمریکایی” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/11/والتر-الیوت-سیاست‌مدار-اسکاتلندی.jpg”][/bs-quote]

 

[bs-quote quote=”من می‌توانم، پس هستم ” style=”default” align=”center” color=”#4c4c4c” author_name=”Simone Weil” author_job=”فیلسوف فرانسوی” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/11/سیمونه-ویل-فیلسوف-فرانسوی.jpg”][/bs-quote]

 

[bs-quote quote=”چیزی که خوب انجام شود بهتر از چیزی است که خوب گفته شود” style=”default” align=”center” color=”#3b5d70″ author_name=” Benjamin Franklin” author_job=”رئیس جمهوری سابق آمریکا” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/08/بنجامین-فرانکلین.jpg”][/bs-quote]

 

[bs-quote quote=”چیزها اتفاق نمی‌افتد. چیزها ساخته می‌شوند ” style=”default” align=”center” color=”#444444″ author_name=”John F. Kennedy” author_job=”۳۵مین ریاست جمهوری آمریکا” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/11/جان-اف.-کندی-۳۵مین-رئیس-جمهوری-آمریکا.jpeg”][/bs-quote]

 

[bs-quote quote=”همیشه آرامش، پس از یک طوفان بزرگ فرا می‌رسد ” style=”default” align=”center” color=”#2d2d2d” author_name=”Matthew Henry” author_job=”نویسنده ولزی” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/11/ماتئو-هنری-نویسنده‌ی-ولزی.jpg”][/bs-quote]

 

[bs-quote quote=”مراقب یکنواختی زندگی باشید، مادر همه شکست‌های مرگبار است ” style=”default” align=”center” color=”#545454″ author_name=”Edith Wharton” author_job=”رمان‌نویس آمریکایی” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2019/11/ادیت-وارتون-رمان‌نویس-آمریکایی.jpg”][/bs-quote]

 

 

 

6 نفر دیدگاه شان را با ما در میان گذاشتید، نفر بعدی شما هستید :
 1. کاربر سوخت جت khan می‌گوید

  وقتی بخواهی موفق شوی حتما موفق می شوی دیر یا زود داره سوخت وسوز نداره

 2. کاربر سوخت جت 2015 می‌گوید

  سلام خسته نباشید
  امیدوارم یه روزی مردم ایران دارای انگیزه واگاهی زیادی داشته باشن تا ایران یا بهتره بگم جهان جای قشنگ تری بشه
  و از شما هم برای ترویج اگهی سپاس گذاری میکنم
  امیدوارم موفق باشین

 3. کاربر سوخت جت جی می‌گوید

  واقعا جملات انگیزشی تاثیر گذاری بود در واقع تلنگری ست که به اشتباهاتمون پی ببریم و راه درست رو انتخاب کنیم

 4. کاربر سوخت جت یر می‌گوید

  سلام
  مطالب سایت فوق العاده هستن و سپاس از زحمات شما برای جمع آوری این مطالب گرانبها
  کار و تصمیم شما برای ساخت یک سایت انگیژشی و یا بهتره بگم یک چیز بزرگتر از یک سایت انگیزشی که باعث پیشرفت و بیداری ذهن و درون ادم ها میشود و خود حقیقی را بیدار میکنن واقعا قابل ستایش است.

  به شما تبریک میگم.

  فقط باید به یک مورد مهم اشاره کنم که قابل رفع است سرعت لود سایت کمی پایین

 5. کاربر سوخت جت ... می‌گوید

  بسیار عالی خسته نباشید بابت سایت خوبتون

 6. کاربر سوخت جت hdyt می‌گوید

  سلام و وقت بخیر
  خدا قوت
  یک نقل قول دارای ایراد نگارشی هست که لطفا آن را اصلاح فرمایید
  نقل قول:
  من یکی از اصلی‌ترین اصول موفقیت را میدانم: اگر به اندازه کافی برای موفقیت اسرار «اصرار» کنید، موفق می‌شوید. آقای مندینو

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**