مدیریت زمان به سبک دیوید لوئیس – قسمت 2 – حل مراجعین اتفاقی

دیوید لوئیس تأکید می‌کند:

پژوهش‌های اخیر نشان داده‌اند که هر هشت دقیقه یک مدیر معمولی با قطع کار مواجه می‌شود و زمانی که این وقفه ایجاد شود، چندین دقیقه طول خواهد کشید که وی مجدداً به همان تمرکز و بازدهی قبلی در کار خود برسد. به بیان دیگر قبل از ایجاد هر وقفه فقط چند دقیقه به طور جامع روی هر کاری عمل می‌کند.

[bs-quote quote=”فرهنگ سازمانی مهم است. اینکه مدیریت تصمیم می گیرد که چگونه با افراد خود رفتار کند روی همه چیز تاثیر می گذارد، چه بهتر و یا چه بدتر.” style=”default” align=”right” color=”#4f4f4f” author_name=”سایمون سینک” author_job=”نویسنده‌ی حوزه‌ی رهبری و کسب‌وکار” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/uploads/2018/09/سایمون-سینک.jpg”][/bs-quote]

از متداول‌ترین عواملی که این وقفه را ایجاد می‌کنند تلفن‌ها و مراجعین سر زده و بدون وقت قبلی است.

متأسفانه بعضی از مردم غاصبان بی‌رحم زمان هستند. آن‌ها به اداره یا قسمتی که شما کار می‌کنید بدون هیچ منظور و مقصود روشنی، سر می‌زنند. بعضی از اوقات به نظر می‌رسد که آن‌ها فقط برای پُرچانگی، پرسیدن سؤالات غیرضروری، نصیحت‌های ناخواسته یا دادن خبرهای بی‌ربط، یا پخش آخرین شایعات بی‌اساس پیش دیگران می‌روند.

در بسیاری از شرکت‌ها حداقل یک نفر پیدا می‌شود که در هنر تلف کردن وقت دیگران ید طولانی دارد. البته همه مراجعینی که بدون وقت قبلی مزاحم شما می‌شوند فقط و فقط نمی‌خواهند وقت عزیز شما را بگیرند بلکه این جنایت خود را از طریق فروختن چیزی به شما مرتکب می‌شوند!

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**