مدیریت زمان به سبک دیوید لوئیس – قسمت 3 – مکالمات تلفنی

دیوید لوئیس تأکید می‌کند:

که باید به تلفن اهمیت داد و با حوصله و مؤدبانه پاسخ داد؛ زیرا بسیار مهم است که کارکنان یک شرکت از نظر کارپردازان و مشتریان افرادی مؤدب و مثمرثمر باشند، اما این بدان معنی نیست که شما باید حتماً اولین کسی باشید که به تلفن پاسخ می‌دهید.

یادتان باشد:

«در مکالمات تلفنی گوش دادن کامل به صحبت‌های مخاطب، هنری است که شاید از عهده‌ی خیلی‌ها برنیاید و از اصول مهم مکالمه گوش دادن است چه در مکالمات رو در رو و چه در مکالمات تلفنی».
2 نفر دیدگاه شان را با ما در میان گذاشتید، نفر بعدی شما هستید :
  1. کاربر سوخت جت ین می‌گوید

    محبت کردن بزرگترین هدیه ای است که ازخداونددریافت میکنیم ورایگان به دیگران میخشیم ودورزمین میچرخدتادوباره به خودمان برمیگردد.پس باخودمان مهربان باشیم

    1. کاربر سوخت جت نی می‌گوید

      سپاس.

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**