هفت اصل مشارکت گروهی که راز قدرت بزرگترین تیم‌های دنیاست

مشارکت  گروهی مسأله‌ای بسیار ارزشمند است، این امر در جهت رسیدن به اهداف در زندگی شخصی و به خصوص در زندگی کاری و سازمان‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

روشن است، هرچقدر میزان مشارکت سازنده بیشتر باشد در مقابل آن پیروزی و موفقیت نیز افزون خواهد گشت. متأسفانه به مسأله‌ی مشارکت آن طور که باید پرداخته نمی‌شود و گاهی آنقدر کم اهمیت جلوه می‌کند که فراموش می‌شود.

تمامی سازمان‌ها، ارگان‌ها، افراد در زندگی شخصی و حرفه‌ای به نوعی جدی با مشارکت درگیر هستند. گاهی که متوجه می‌شویم که کارها خوب پیش نمی‌روند، وقتی پیگیر می‌شویم می‌بینیم در این زنجیرهی همکاری و مشارکت گروهی، در جهت رسیدن به مقصودی، عده‌ای سهل‌انگاری (عمداً و یا سهواً) کرده‌اند و این امر باعت تبعات ناخوشایندی برای افراد می‌گردد و حتی موجب می‌شود کاری را دو مرتبه و از ابتدا آغاز کنند.

از این رو افراد و سازمان‌ها اگر تمایل دارند که در زمینه‌ی مشارکت پیروزمند باشند باید اصولی کلیدی را مورد توجه قرار داده و به آن عمل کنند.

ــــ‌ به حداکثر رساندن مشارکت گروهی ـــــ
با هفت تکنیک بی‌نظیر

عضویت و مشاهده کاملورود برای اعضا

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**