هفت اصل مشارکت گروهی که راز قدرت بزرگترین تیم‌های دنیاست

مشارکت  گروهی مسأله‌ای بسیار ارزشمند است، این امر در جهت رسیدن به اهداف در زندگی شخصی و به خصوص در زندگی کاری و سازمان‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

روشن است، هرچقدر میزان مشارکت سازنده بیشتر باشد در مقابل آن پیروزی و موفقیت نیز افزون خواهد گشت. متأسفانه به مسأله‌ی مشارکت آن طور که باید پرداخته نمی‌شود و گاهی آنقدر کم اهمیت جلوه می‌کند که فراموش می‌شود.

تمامی سازمان‌ها، ارگان‌ها، افراد در زندگی شخصی و حرفه‌ای به نوعی جدی با مشارکت درگیر هستند. گاهی که متوجه می‌شویم که کارها خوب پیش نمی‌روند، وقتی پیگیر می‌شویم می‌بینیم در این زنجیرهی همکاری و مشارکت گروهی، در جهت رسیدن به مقصودی، عده‌ای سهل‌انگاری (عمداً و یا سهواً) کرده‌اند و این امر باعت تبعات ناخوشایندی برای افراد می‌گردد و حتی موجب می‌شود کاری را دو مرتبه و از ابتدا آغاز کنند.

از این رو افراد و سازمان‌ها اگر تمایل دارند که در زمینه‌ی مشارکت پیروزمند باشند باید اصولی کلیدی را مورد توجه قرار داده و به آن عمل کنند.

ــــ‌ به حداکثر رساندن مشارکت گروهی ـــــ
با هفت تکنیک بی‌نظیر

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**