پارادایم

عادت هایی که از نیاکان ما بدون هیچ دلیلی و فکری در ما وجود دارد به آن پارادایم گفته میشود. برای مثال برای پوشیدن شلوار کدام پا را اول داخل آن میکنید؟ با کدام پا اولین پله را طی میکنید؟ نگرش شما نسبت به زندگی چیست؟ چرا زندگی میکنید؟ چرا این مطلب را میخوانید ؟ و …

انسان به خودی خود دوست دارد تمام کارهایش را تبدیل به عادت کند که دیگر از فکر کردن فرار کند, از مطالعه و پیشرفت در راهش بگذرد. پس بزرگترین لطفی که میتوانید در حق کسی بکنید از او بخواهید “فکر” کند… فکر کردن باعث پی بردن به دانش کم و نیاز به مطالعه میشود, با مطالعه نگرش و دید فرد تغییر میکند و با تغییر نگرش و دید زندگی او کاملا تغییر میکند , پس فکر کنید و به فکر وا دارید :

1 نظر جالب
  1. کاربر سوخت جت mgfx می‌گوید

    به طور مطلق نمیشود چنین گفت!
    بسیار مهم است که شخص اولی که اشخاص رو توصیه به داشتن عادتی کرده چه کسی بوده!!!
    گاهی هرکارمیکنیم فکرمان قد نمیدهد و کاری را بیهوده میپنداریم!
    تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 20سال دیگر ، به حکمت جمله ای که بدان توصیه شدیم پی میبریم!

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**