پنج رفتار مناسب فروشنده نابغه

پنج رفتار مناسب فروشنده :
۱
فروشندگان معمولی می‌گویند: «نمی دانم».
فروشنده نابغه می‌گویند: «متشکرم، پرسش خوبی است. اجازه بدهید پاسخ آن را برای شما پیدا کنم.»
۲
فروشندگان معمولی می‌گویند: «جنس فروخته‌شده پس گرفته نمی شود.»
فروشندهنابغه می‌گویند: «اجازه بدهید ببینیم اگر مطابق میل شما نیست، چطور می‌توانیم رضایت شما را جلب کنیم.»
۳
فروشندگان معمولی می‌گویند: «خونسرد باشید.»
فروشندهنابغه می‌گویند: «من از شما عذرخواهی می‌کنم.»
۴
فروشندگان معمولی می‌گویند: «این که تمام شده؛ چرا این یکی را نمی‌برید؟»
فروشندهنابغه می‌گویند: «شاید از این جنس هنوز در انبار داشته باشیم، اجازه بدهید نگاهی بکنم. اگر نبود، پیشنهادهای دیگری هم برایتان دارم.»
۵
فروشندگان معمولی می‌گویند: «ساعت کار ما تمام شده.»
فروشنده نابغه می‌گویند: «تعطیلی فروشگاه ساعت … و شروع به کار آن ساعت… است. آیا کاری هست که بتوانم خیلی سریع برای شما انجام بدهم؟

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**