چطور از همین الان خوشبخت باشیم؟ – قسمت 6 (آخر)

خوشبختی برداشتن قدم‌ها است؛ گام‌هایی کوچک و آهسته با تاثیری بزرگ در زندگی ما. وقتی برداشتن قدم‌ها را آغاز می‌کنیم عطرشان زندگی‌مان را در برمی‌گیرند. در قسمت پایانی برخی دیگر از این قدم‌ها را با هم برمی‌داریم.

» کمی دیوانه باشید

گاهی در زندگی به بایدهایی برمی‌خوریم که همچون طنابی قطور، دست و پای ما را می‌بندند و مجبورمان می‌کنند در چهارچوب آنها رفتار و زندگی کنیم. بایدهایی مثل حرف مردم و فکرهایی که ممکن است در مورد من و زندگی‌ام بکنند. چیزهایی که باعث می‌شوند در طول روزهای ارزشمند عمرمان، هرگز به شیوه‌ای که دوست داشتیم زندگی نکنیم.

عضویت و مشاهده کاملورود برای اعضا

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**