چطور از همین الان خوشبخت باشیم؟ – قسمت 6 (آخر)

خوشبختی برداشتن قدم‌ها است؛ گام‌هایی کوچک و آهسته با تاثیری بزرگ در زندگی ما. وقتی برداشتن قدم‌ها را آغاز می‌کنیم عطرشان زندگی‌مان را در برمی‌گیرند. در قسمت پایانی برخی دیگر از این قدم‌ها را با هم برمی‌داریم.

» کمی دیوانه باشید

گاهی در زندگی به بایدهایی برمی‌خوریم که همچون طنابی قطور، دست و پای ما را می‌بندند و مجبورمان می‌کنند در چهارچوب آنها رفتار و زندگی کنیم. بایدهایی مثل حرف مردم و فکرهایی که ممکن است در مورد من و زندگی‌ام بکنند. چیزهایی که باعث می‌شوند در طول روزهای ارزشمند عمرمان، هرگز به شیوه‌ای که دوست داشتیم زندگی نکنیم.

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**