نعمتی به نام کامل نبودن | غلبه بر کمال گرایی – قسمت چهارم

شاید در نگاه اول، فردی را اصیل بدانیم که دارای پیشینه خانوادگی دور و درازی است و شجره‌نامه خانوادگی‌‌اش از نسلی به نسل دیگر در گردش است. به همین ترتیب، یک زندگی با اصالت را می‌توان یک زندگی لوکس همراه با گران‌ترین لوازم در زیباترین خانه‌ها معنی کرد. خب، باید بگویم که داشتن رفاه اصلا چیز بدی نیست ولی روند بالا، تنها یک پوسته توخالی از اصالت است.

در این مقاله به عنوان یک «بهترین خود» به دنبال یک اصالت واقعی می‌گردیم.

 

» اصالت یک انتخاب روزانه است

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**