5 قانون تجارت که تا به حال چیزی از آنها نشنیده اید

اگر نیوتون به جای تحقیق بر روی جاذبه زمین ،بر روی کسب و کارها تحقیق کرده بود، حتما این قوانین کسب و کار و تجارت را کشف کرده بود…

احتمالا نام قانون پارتو را شنیده اید (قانون 80/20) و یا قوانین مورفی و … اما چند قانون در دنیای تجارت هستند که کمتر کسی از آنها خبر دارد. قوانینی مهم و سرنوشت ساز

1. قانون کاهش شخصیت :

به هر میزان درآمد شما افزایش پیدا کند به همان میزان تبدیل به یک شخصیت مزخرف خواهید شد.

در دنیای تجارت به علت رقابت شدید ،کارآفرینان و فروشندگان زبده نیاز دارند شخصیت شان را نیز ارتقا دهند تا بتوانند در بازی دوام بیاورند. اگر آنها رفتار و گفتار و عاداتشان را همگان با بازار و کسب سود تغییر ندهند سودی نخواهند برد. به همین دلیل است که افراد در زندگی هرچقدر از نظر مالی پیشرفت میکنند از نظر مردم عادی به همان نسبت شخصیت مزخرفی پیدا میکنند !

 

2. دکترای سیاست :

به هر میزان برای مدیریت کارمندانتان سیاست تعیین کنید،
همان میزان رفتار عادلانه با کارمندانتان از شما صلب خواهد شد.

در کسب و کارهای بزرگ مدیران و صاحبان کسب و کارها وقت نصیحت و یا تعیین کار درست و غلط را به صورت روزانه ندارند به همین دلیل سیاست هایی را تعیین میکنند مانند کارمند باید حداقل 6 ساعت کار کند و … به همین دلیل برای راحت تر شدن اوضاع اداره تعداد سیاست ها افزایش پیدا میکند و در نهایت یک سیستم کارمندان را اداره میکند و در این سیستم خبری از کارمند خوب و بد وجود ندارد… تر و خشک با هم میسوزند.

در همین مورد ایــن مـقـــاله استثـنایــی را از دست ندهید حتما بخوایند

 

3. قانون برگشت سهم مشارکت به صورت نزولی

به هر میزان افراد بیشتری برای تصمیم گیری و یا طراحی محصولی نقش داشته باشند،
به همان میزان ارزش خروجی کم خواهد شد.

برای مثال شرکت اپل.
در شرکت اپل تنها یک نفر تصمیم میگرفت. همه نظرشان را اعلام میکردند اما در آخر تنها یک نفر باید تصمیم میگرفت (استیو جابز). در شرکت های تازه تاسیس نیز چنین است. شما اگر بخواهید همه را در تصمیم گیری شرکت دهید در آخر تنها یک خروجی متوسط یا ضعیف خواهید داشت.

 

4. جذر قانون نزدیکی

به هر میزان با کارمندانتان وقت بیشتری بگذرانید به همان میزان سرعت مشغولیت و کارایی آنها نزول خواهد کرد.

در بسیاری از شرکت های تازه تاسیس ،کارآفرین و موسس آن درست زمانیکه چند کارمند استخدام میکنند خود را از کار بازنشسته میکنند و تمام فکر و ذکرشان چرخیدن بین کارمندها و زیر نظر گرفتن آنها و صحبت و … میشود.
این مدیران نه تنها با کار نکردنشان باعث افت خروجی شرکت میشوند بلکه با صحبت کردن و بازخواست کردن متداول کارمندان سرعت کار و مشغولیت آنها را نیز کم میکنند.

اگر میخواهید تبدیل به غول بهره وری شوید، این غولنامه را همین الان بخوانید

 

5. قانون سکوتِ ایستوود

مردمی که بیشتر صحبت میکنند، اطلاعات کمتری برای ارائه دارند.

این قانون در مذاکره نیز صادق است (از اینجا مفصل بخوانید) افرادی که کمتر صحبت میکنند کنترل بیشتری بر مذاکره دارند. در دنیای تجارت نیز برای هر کارآفرین و فروشنده و مدیری پیشنهادات متداولی میشود اما نمیتوان تمام آنها را قبول کرد. باید ابتدا فرد پیشنهاد دهنده را شناخت برای این منظور تکنیک هایی وجود دارد که یکی از آنها پیروی از قانون سکوتِ ایستوود است.
شما دقت میکنید به چه مقدار طرف مقابل شما حاضر است سکوت کند، به همان میزان بدانید اطلاعات بالایی دارد (و برعکس)

 

برای مطالعه بیشتر مقالات زیر را بخوانید :

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**