6 نکاته برای بدست آوردن افزایش حقوق

آیا میخواهید رئیستان شما را دوست داشته باشد و هربار از او درخواست افزایش حقوق کردید موافقت کند؟

قوانین طلایی :

1_همه چیز را رها کنید و به کاری که رئیستان میخواهد انجام شود بپردازید.
2_ کمتر قول بدهید و بیشتر کار انجام دهید.
3_ کار خود را زودتر قبل از انجام شدن نمونه سازی کنید.
4_ میزان پیشرفتتان و روند کار را اطلاع رسانی کنید.
5_ از رئیستان درخواست کمک کنید.
6_ خبر های بد را هرچه زودتر به اطلاع رئیستان برسانید.

” اولویت تابع شرایط است. ” __استفن کاوی

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**