خلاصه کتاب عدم قطعیت نوشته جاناتان فیلدز

تبدیل ترس و شک به سوختی برای درخشش

عدم قطعیت نوشته شده در سال (2011) به ما این فرصت را می دهد که با ترس از شکست ناشناخته، مقابله کنیم و گام هایی را که می توان برای تمرکز، بهره وری، اعتماد به نفس و موفقیت برداشت،  را کشف کنیم.

در دنیای امروز خط شکست و عدم اطمینان به وفور در اطراف ما وجود دارد. حتی زمانی که فرصتهای شغلی فریبنده ای داریم، اغلب از استفاده شان میترسیم زیرا نمیخواهیم خطر از دست دادن درآمد پایدار مان را تجربه کنیم. با این حال، برخی از افراد از پذیرش این امر خودداری میکنند و یاد میگیرند که چگونه با عدم اطمینان و شک کنار بیایند، و تکنیکهای زیادی برای مقابله با آن وجود دارد. وقتی بر عدم اطمینان تسلط پیدا کنیم، میتوانیم تواناییهای ذهنی خود را گسترش دهیم و انرژی الزم برای تعهد کامل به ایدهها و اختراعات جدید را داشته باشیم.

 

دانلود خلاصه کتاب

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**