راز تغییر شخصیت با ترفندهای تجسم ذهنی که تنها قدرتمندان از آن خبر دارند

شاید شما هم جزو افرادی باشید تمایل دارند خودشان را تغییر دهند. تغییر شخصیت خود یکی از رازهای مهم برای ورود به دنیای جدید شخصیت وجودتان است که تمایل دارید شبیه آن شوید، شما همچنین می‌توانید خودتان را تغییر دهید تا فردی شوید که می‌خواهید.

چهار مرحله‌ی بسیار مهم برای فرآیند تغییر شخصیت از این قرار است:

1- تعیین اینکه چگونه می‌خواهید تغییر کنید؛ چه چیزی را می‌خواهید تغییر دهید یا چه چیزی بشوید. از خودتان بپرسید:«دوست دارم چگونه تغییر کنم»؟ برای مثال، دوست دارید بیشتر آهنربایی جذب آدما‌ها شوید؟ بیشتر گرم و مهربان؟ بیشتر خوش بیان؟ در یک کلام بیشتر مطمئن به خود؟

هر جور که می‌خواهید تغییر کنید، قابلیت‌هایی که در وجودتان است شما را یاری خواهد کرد.

کیفیت‌هایی را که می‌خواهید از بین ببرید و آن‌هایی را که دوست دارید بسط دهید، در نظر مجسم کنید.

2- برای دیدن خودتان در نقش جدیدتان، از فیلمنامه‌ی ذهنی استفاده کنید. این روش اقدامات اولیه برای تغییر شما را مطرح می‌کند، زیرا شخصیت یا ویژگی جدی برای خودتان خلق می‌کنید، خیلی شبیه آنچه کارگردان سینما انجام می‌دهد.

3- برای تقویت تصور ذهنی جدیدتان در جهت تغییر شخصیت، نمایشنامه‌ی ذهنی‌تان را تمرین کنید. پس از آن، با تمرین بارها و بارهای نقش در ذهنتان، واقعیت این تصویر ذهنی را تقویت کنید. بنابراین، وقتی در دنیای واقعی دست به عمل می‌زنید، خودتان را به گونه‌ای متفاوت می‌بینید، که یاری‌تان می‌دهد به شکلی متفاوت نیز عمل کنید.

4- نمایشنامه‌ی جدید خود را به اجرا درآورید. اکنون نقش و رفتارهای جدیدی که برای تغییر خود خلق کرده‌اید در نظر بگیرید در موقعیت‌های زندگی واقعی تمرین کنید. برای مثال، اگر تصمیم گرفته‌اید که می‌خواهید خونگرم‌تر و اجتماعی‌تر باشید و خود را با همکارانتان اینگونه تجسم کرده‌اید، درست همین طور رفتار کنید.

همچنان که چنین می‌کنید، تصویر خود را در جهت تغییر شخصیت در ذهنتان در قالب فردی خونگرم‌تر و مهربان‌تر نگه دارید که باعث برانگیختن پاسخ‌های مثبت دیگران می‌شود. از این جدول کمک بگیرید.

می‌خواهید راحت‌تر با دیگران ارتباط برقرار کنید؟ دوست دارید در دایره‌ی آشنایان و دوستان محبوب‌تر باشید؟ پس مقاله‌ی زیر را از دست ندهید: برگه‌ی تقلب ارتباطات  تکنیک‌های محرمانه‌ای که شما را محبوب‌ترین دایره‌تان می‌کند

ویژ‌گی‌های شخصیتی: کدام یک را و چگونه تغییر دهیم؟

موقعیت جدید مستلزم تغییر تفاوت‌ها در موقعیت جدید ویژگی‌های شخصیتی که اثر بخش نیستند ویژگی‌های شخصیتی که لازم است آن‌ها را بسط دهیم برای بسط دادن این ویژگی‌های جدید چه کار می‌توانم انجام دهم

 

روش‌های زیر برای کمک به شما طراحی شده است:

1- تعیین آنچه می‌خواهید تغییر دهید یا بشوید:

فرآیند خلق شخصیت یا نقش جدید در جهت تغییر برای خودتان به فرآیند تعیین  هدف‌ها و دستیابی به آن‌ها که بیشتر شرح داده شد مشابهت فراوان دارد، به جز آنکه هدف شما اکنون فردی دیگر با ویژگی‌های شخصیتی متفاوت شدن است.

با فکر کردن به همه‌ی ویژگی‌های شخصیتی که می‌خواهید آن‌ها را در جهت تغییر بسط دهید، آغاز کنید و سپس تصمیم بگیرید کدامیک از کیفیت‌ها برای شما اهمیت بیشتری دارد، بنابراین می‌توانید ابتدا روی دستیابی به آن‌ها کار کنید. سؤال‌هایی این چنینی از خودتان بپرسید:

* دوست دارم چگونه تغییر کنم؟

* چه چیزی یا چه کسی می‌خواهم بشوم؟

در نظر بگیرید چه جنبه‌هایی از شخصیت خود را دوست ندارید و برعکس آن‌ها را در نظر مجسم کنید.

برای مثال، اگر احساس می‌کنید خیلی ساکت و گوشه‌گیر هستید، به این بیندیشید که بیشتر مثبت و خونگرم بودن چگونه است و این تغییر چه احساسی در شما ایجاد خواهد کرد.

در مسیر تغییر اگر احساس می‌کنید خیلی افاده‌ای و تودار هستید، خود را در نظر مجسم کنید که بیشتر در امور اجتماعی نقش دارید. چنانچه اعتماد به نفس ندارید، خود را در قالب فردی مطمئن به خود و متکی به نفس مجسم کنید.

2- در جهت تغییر برای خودتان در نقشی جدید از نمایشنامه‌نویسی ذهنی استفاده کنید:

وقتی که تصمیم گرفتید کدامیک از ویژگی یا ویژگی‌هایی را اول می‌خواهید در جهت تغییر بسط دهید، گام بعدی استفاده از نمایشنامه نویسی ذهنی برای گسترش دادن آن‌هاست. در نمایشنامه‌نویسی ذهنی، خودتان را آنگونه مجسم می‌کنید که می‌خواهید باشید و سناریویی می‌نویسید که در آن می‌توانید این نقش را بارها و بارها در ذهن خود ایفا کنید تا آنکه اطمینان یابید می‌توانید آن را انجام دهید.

به منظور آماده کردن صحنه برای سناریوی خود، از آماده‌سازی جایی استفاده کنید که می‌خواهید از نقش خود در جهت تغییر بهره بگیرید.

برای مثال:

* اگر می‌خواهید در تغییر خود شخصیتی قاطع‌تر و با اقتدارتر را بسط دهید تا در شرکت خود پست مدیریت را بر عهده بگیرید، خود را مجسم کنید که در شغل کنونی‌تان قاطع‌تر و با اقتدارترید و دیگران را ببینید که به وجه‌ی جدید شما واکنش مناسب نشان می‌دهند، مانند گوش کردن جدی‌تر به حرف‌هایتان و مراجعه‌ی پی در پی به شما برای گرفتن رهنمود و دستور.

می‌خواهید شخصیت واقعی خودتون را بشناسید؟ دقیقا نمی‌دونید جزو کدام تیپ شخصیتی هستید؟ مقاله‌ی زیر کارتان را راه می‌اندازد:7 سوال حساس که شخصیت واقعی شما را نشان میدهند

افزون بر این خود را در پست و سمتی که می‌خواهید، فردی قاطع و مقتدر مجسم سازید و توجه کنید که افراد از شما تمکین می‌کنند و احترام می‌گذراند.

* در مسیر تغییر اگر می‌خواهید فردی مهربان‌تر و گرم‌تر باشید تا با همکاران خود برخورد بهتری داشته باشید و بهتر سر کنید، خود را ببینید که در اداره برای نشان دادن گرمی و مهربانی کارهایی انجام می‌دهید، مانند سفارش دادن قهوه برای آنان زمانی که برای خودتان قهوه سفارش می‌دهید، یا سلام و خوشامدگویی به دیگران با لبخندی به پهنای صورت و جمله‌ای دوستانه.

برای تجسم هر سناریویی که انتخاب می‌کنید، از حالت آرام و مراقبه‌ای معمول خود بهره بگیرید.

3- در جهت تغییر شخصیت از تقویت کننده‌ی تصویر ذهنی استفاده کنید:

به همراه تجسم خود در نقشی جدید برای تغییر، به منظور برگزیدن نقشی که در ذهن خود تجسم کرده‌اید، می‌توانید از چیزهایی مانند رنگ، تصویر حیوان، یا استاد اهل فنی در صحنه‌ای از زندگی‌ واقعی به عنوان یادآور استفاده کنید.

چقدر در مورد دوره سیستم ارتعاش ثروت رنه سینانی میدانید؟ میدانستید که فقط 2 درصد مردم از این سیستم با خبر هستند پس اگه شما هم اگه قصد دارید در زندگی خود تغییر بزرگی ایجاد کنید حتما مقاله سیستم ارتعاش چیست رنه سینانی را بخوانید.

راه خلق این تقویت کننده برای تغییرات، ایجاد ارتباطی است که با:

* نقشی می‌خواهید انتخاب کنید.

* روش که می‌خواهید تغییر کنید تا با آن نقش سازگار باشد.

* یادآوری به منظور کمک به شما در انجام دادن آن تغییر، پیوند داشته باشد.

به عنوان مثال تصویر فرد اهل فن:

در این روش، خودتان را به عنوان فردی اهل فن یا خبره تجسم کنید که در ویژگی‌های مورد نظر مهارت بسیار زیادی دارد. افزون بر این، خودتان را ببینید که مشغول انجام دادن کارهایی هستید که خبره‌ها و استادان فن به انجام می‌رسانند، مانند سخن گفتن درباره‌ی کتابی جدید در برنامه‌ی گفت و شنود تلویزیونی یا مصاحبه با یک روزنامه.

بعدها در موقعیتی واقعی، از این تصویر ذهنی به عنوان یادآور اینکه چگونه می‌خواهید باشید، می‌توانید استفاده کنید.

شما می‌توانید مواردی از شخصیتتان را که می‌خواهید تغییر دهید با استفاده از جدول آمده در بالا پُر کرده و به این ترتیب به نقاط ضعف و قوت خود را در این تغییرات پی خواهید برد. تغییرات در جهت شخصیت باید آهسته اما پیوسته و پایدار باشد و شما باید بر روی تمام کارهای خود به صورت آگاهانه کنترل داشته باشید تا چیزی از قلم نیفتد.

تغییر شخصیت در جهت آن فرد آرمانی خود، امری بسیار مهم و پسندیده است، به یاد داشته باشید می‌توانید از نکات گفته شده در بالا کمک بگیرید تا بتوانید در مراحل تغییر شخصیت پیروز باشید.


امیدوارم تا اینجا را که خوانده‌اید، برایتان مفید بوده باشد. اگر همین طور است توصیه می‌کنم مقالات و ویدیوهای ی زیر را که با این مقاله مرتبط هستند را از دست ندهید:

1 دیدگاه جالب
  1. کاربر سوخت جت شی می گوید

    واقعا مطلب عالی بود.من اینو فهمیده بودم برای جذب آدمهای باید به یک مرد کاریزماتیک تبدیل بشم اما نمیدونستم چطور اجراش کنم و تغییر بدم خودم را،که بعد از خوندن این مقاله آگاهی کامل را بدست آوردم

دیدگاه تان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**