ذهن ما چگونه است؟

ذهن ما چگونه است ؟

ما فقط از 3% ظرفیت مغزمان استفاده میکنیم. اینیشتین فیزیکدان مشهور فقط از 8% ظرفیت مغزش استفاده میکرده.

” ما هیچگاه نتوانستیم ذهن را به خوبی بشناسیم و به همین علت است که وسوسه میشویم با جدیدترین فناوری موجود مقایسه اش کنیم تا به درک بهتری از آن برسیم.
شرینگتون عصب شناس برجسته بریتانیایی, ذهن را مانند سیستم تلگراف تصور میکرده یا فروید ذهن را با سیستم های هیدرولیکی یا الکترومغناطیسی مقایسه میکرده؛ لایبنیز ریاضیدان اسطوره ای ذهن را به یک چرخ آسیاب تشیه کرده و من شنیده ام یونانیان باستان تصور میکردند ذهن مانند یک منجنیق کار میکند.

در حال حاضر استعاره ما از ذهن قطعا یک کامپیوتر دیجیتالی است. ” __جان سیرل

دیدگاه تان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**