چرا سخنوری یک قدرت است ؟

یک کارآفرین,فروشنده یا فرد عادی باید هنر سخنوری را بیاموزد. اغلب اوقات بعد از افسون شدن با یک فن بیان زیبا توسط فروشنده اقدام به خرید میکنیم اما آنقدر تاثیرگذار بوده که حتی پشیمان هم نمی شویم.
..

” سخنوری یک قدرت است : سخنوری یعنی متقاعد کردن, تبدیل نمودن و مجاب ساختن. این کار به معنای خارج کردن یک فرد از حس بد خویش و وارد کردنش به حس خوب شماست. ”

__رالف والدو امرسون

1 نظر جالب
  1. کاربر سوخت جت zaei می‌گوید

    همین فقط؟

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**