400 متن انگیزشی انگلیسی الهام بخش

جامع ترین محتوا متن انگیزشی انگلیسی که انرژی شما ده برابر می کند فقط کافیست این جملات انگیزشی رو هر روز با خود تکرار بکنید تا به نتیجه شگفت انگیز آن دست بیابید. قطعا اگه الان اینجا و در این صفحه هستید معناش اینه که رویایی در سر دارید و برای رسیدن بهش در تلاشید. اما لازمه که بدونید برای رسیدن به موفقیت تلاش به تنهایی کافی نیست.

علاوه بر اینکه باید به اندازه کافی توان و انرژی داشته باشید که بتونید با موانع مبارزه کنید، باید به آدمهای موفق و بزرگ نگاه کنید و به مسیری که طی کردن دقت کنید که بتونید از اشتباهاتی که اونا مرتکب شدن دوری کنید و درعوض از تکنیک هایی که به موفقیت اونها سرعت بخشیده، الگو بگیرید. ما اینجا بیش از 400 متن انگیزشی انگلیسی از آدمهای موفق در سراسر دنیا رو گردآوری کردیم با ترجمه فارسی که در اختیار شما قرار دهیم:

مجموعه متن انگیزشی انگلیسی الهام بخش 

چه زن باشی چه مرد، چه شاغل باشی چه دانش آموز، هر سنی هم که داشته باشی این جملات انگیزشی انگلیسی واست مفید هستن. اگه قبلا یک بار شروع کردی و شکست خوردی، اگه هنوز اول راهی و تازه میخوای شروع کنی، حتی اگه هنوز شروع نکردی و نمیدونی باید از کجا شروع کنی این مجموعه به دردت میخوره.

 

متن انگیزشی انگلیسی برای کارآفرینان

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.”

همه‌ی رویاهای ما میتوانند به حقیقت بپیوندند، اگر جرات دنبال کردنشون رو داشته باشیم.
_والت دیزنی

“The secret of getting ahead is getting started.”

راز پیشرفت کردن، شروع کردن است.
 _مارک تواین

“I’ve missed more than 9,000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve failed over and over and over again in my life, and that is why I succeed.”

من توی حرفه‌م بیشتر از 9000 پرتاب رو از دست دادنم. تقریبا 300 بازی رو باختم. 26 بار به من اعتماد کردن تا ضربه‌ی آخر رو بزنم تا بازی رو ببریم ولی من موفق نشدم. من توی زندگیم بارها و بارها و بارها شکست خوردم، و به خاطر همین موفق شدم.
 _مایکل جردن

“Don’t limit yourself. Many people limit themselves to what they think they can do. You can go as far as your mind lets you. What you believe, remember, you can achieve.”

خودت رو محدود نکن. خیلی از مردم خودشون رو محدود میکنن به چیزهایی که فکر میکنن میتونن انجام بدن. تو میتونی تا جایی که ذهنت بهت اجازه میده پیش بری. یادت باشه، هرچیزی که باورش داشته باشی رو، میتونی به دست بیاری.
 _ ماری کی اش

“The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.”

بهترین زمان برای کاشتن یه درخت، 20 سال پیش بوده. بهترین زمان بعدی الانه.
 _ ضرب المثل چینی

“Only the paranoid survive.”

فقط افراد شکاک زنده میمونن.
 _اندی گرو

“It’s hard to beat a person who never gives up.”

شکست دادن فردی که هیچوقت تسلیم نمیشه سخته.
_بِیب روث

“I wake up every morning and think to myself, ‘How far can I push this company in the next 24 hours.’”

من هر روز صبح بیدار میشم و با خودم فکر میکنم، تا 24 ساعت بعدی چقدر میتونم این شرکت رو بهتر کنم.
_ لیه بوسکه

 

 

“If people are doubting how far you can go, go so far that you can’t hear them anymore.”

اگه مردم شک دارن که تو تا کجا میتونی بری جلو، اینقدر برو جلو که دیگه نتونی حرف‌شون رو بشنوی.
_میشل رویز

“We need to accept that we won’t always make the right decisions, that we’ll screw up royally sometimes―understanding that failure is not the opposite of success, it’s part of success.”

ما باید قبول کنیم که همیشه قرار نیست تصمیمات درست بگیریم و بعضی وقت‌ها قراره حسابی توی دردسر بیفتیم، بخشی از موفقیت اینه که درک کنیم شکست مخالف موفقیت نیست.
_آریانا هافینگتون

“Write it. Shoot it. Publish it. Crochet it. Sauté it. Whatever. MAKE.”

بنویس. بگو. منتشر کن. قلاب‌بافی کن. یه  چیزی تفت بده. هرچی. یه کاری بکن.
_جاس ویدون

137 تا از جدیدترین جملات انگیزشی فارسی در سال 2021

متن انگیزشی انگلیسی روز

“You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth.”

باید جوری برقصی که انگار هیچکس نگاهت نمیکنه، جوری عشق بورزی که انگار هیچوقت آسیب نمی‌بینی، جوری آواز بخونی که انگار هیچکس نمی‌شنوه، و جوری زندگی کنی که انگار اینجا، روی زمین، بهشته.
_ویلیام و. پورکی

“Fairy tales are more than true: not because they tell us that dragons exist, but because they tell us that dragons can be beaten.”

افسانه‌ها خیلی درستن، نه به خاطر اینکه بهمون میگن اژدهاها واقعین، بلکه به خاطر اینکه بهمون میگن ما میتونیم اژدهاها رو شکست بدیم.
_نیل گیمن

“Everything you can imagine is real.”

هر چیزی که بتونی تصورش کنی واقعیه.
_پابلو پیکاسو

 

 

“When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us.”

وقتی یکی از درهای خوشحالی بسته میشه، در دیگه‌ای برامون باز میشه؛ ولی اغلب اوقات ما اینقدر به در بسته نگاه میکنیم که اون در باز شده رو نمی‌بینیم.
_هلن کلر

“Do one thing every day that scares you.”

هر روز یکی از کارهایی رو انجام بده که تو میترسونه.
_النور روزولت

“It’s no use going back to yesterday, because I was a different person then.”

برگشتن به گذشته هیچ فایده‌ای نداره، چون اونموقع من آدم متفاوتی بودم.
_لوئیس کارول

“Smart people learn from everything and everyone, average people from their experiences, stupid people already have all the answers.”

افراد باهوش از همه‌چیز و همه‌کس یاد میگیرن، افراد معمولی از تجربیات‌شون یاد میگیرن و افراد احمق از قبل جواب تمام سوالات رو دارن.
_سقراط

“Do what you feel in your heart to be right―for you’ll be criticized anyway.”

کاری رو انجام بده که توی قلب احساس میکنی درسته، چون به هرحال قضاوت میشی.
_النور روزولت

“Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.”

خوشحالی چیزی نیست که از قبل ساخته شده باشه. خوشحالی از اقدامات خود تو به وجود میاد.
_دالایی لامای چهاردهم

“Whatever you are, be a good one.”

هرچیزی که هستی، به خوبی باش.
_آبراهام لینکلن

“The same boiling water that softens the potato hardens the egg. It’s what you’re made of. Not the circumstances.”

همون آب جوشی که سیب زمینی رو نرم میکنه، تخم‌مرغ رو سفت میکنه. بستگی به این داره که از چی ساخته شده باشی نه اینکه شرایطت چی باشه.
_ ناشناس

 

 

“If we have the attitude that it’s going to be a great day it usually is.”

اگه طرز فکرت این باشه که امروز قراره روز خوبی باشه، معمولا روز خوبی میشه.
_کاترین پالسیفر

“You can either experience the pain of discipline or the pain of regret. The choice is yours.”

هم میتونی درد نظم و دیسیپلن داشتن رو تجربه کنی هم درد حسرت خوردن رو. انتخاب با خودته.
_ ناشناس

“Impossible is just an opinion.”

ناممکن فقط یه فکره.
_ پائولو کوئیلو

“Your passion is waiting for your courage to catch up.”

علاقه‌ی تو انتظار میکشه تا جراتت بهش برسه.
_ایزابل لافلچه

“Magic is believing in yourself. If you can make that happen, you can make anything happen.”

معجزه اینه که به خودت باور داشته باشی. اگه بتونی این کار رو انجام بدی، میتونی هر کاری رو انجام بدی.
_یوهان ولفگانگ فون گوته

 

 

“If something is important enough, even if the odds are stacked against you, you should still do it.”

اگه چیزی به اندازه‌ی کافی مهم باشه، حتی اگه تمام احتمالات بر علیه تو صف کشیده باشن باز هم باید انجامش بدی.
_ایلان ماسک

“Hold the vision, trust the process.”

بینش  و دیدگاهت رو حفظ کن، و به جریان اعتماد کن.
_ناشناس

“Don’t be afraid to give up the good to go for the great.”

نترس از اینکه خوب رو برای رسیدن به عالی رها کنی.
_جان د. راکفلر

“People who wonder if the glass is half empty or full miss the point. The glass is refillable.”

افرادی که دنبال پر بودن یا خالی بودن نیمه‌ی لیوانن نکته‌ی اصلی رو از دست میدن. لیوان رو میشه دوباره پر کرد.
_ناشناس

 

متن انگیزشی انگلیسی شنبه

“One day or day one. You decide.”

یه روزی یا روز اول. تو تصمیم میگیری.
_ناشناس

“It’s Monday … time to motivate and make dreams and goals happen. Let’s go!”

امروز شنبه‌ست… وقتشه که انگیزه بگیریم و رویاها و اهدافمون رو به واقعیت تبدیل کنیم. بزن بریم!
_هیثر ستیلوفسن

“It was a Monday and they walked on a tightrope to the sun.”

یه روزِ شنبه بود و اونا با طناب بندبازی تا خورشید رفتن.
_مارکوس زوساک

“Goodbye, blue Monday.”

خداحافظ، شنبه‌های غم‌انگیز.
_کورت ونه گات

“So. Monday. We meet again. We will never be friends—but maybe we can move past our mutual enmity toward a more positive partnership.”

خب، شنبه! ما دوباره به هم رسیدیم، هیچوقت با هم دوست نخواهیم بود ولی شاید بتوانیم از دشمنی متقابل‌مان بگذریم و رابطه‌ی مثبت‌تری با هم داشته باشیم.
_جولیو الکسی گنائو

“When life gives you Monday, dip it in glitter and sparkle all day.”

وقتی زندگی بهت یه شنبه میده، به اکلیل آغشته‌ش کن  و کل روز بدرخش.
_الا وودورد

 

 

 

“Monday c’est Mon Day.”

شنبه یعنی روزِ ماه( در زبان انگلیسی) .
_ناشناس

“All Motivation Mondays need are a little more coffee and a lot more mascara.”

تمام انگیزه‌ای که روزهای شنبه به آن نیاز داریم کمی قهوه‌ی بیشتر و خیلی ریمل بیشتر است.
_ناشناس

“I’m alive, motivated and ready to slay the day #MONSLAY.”

من زنده‌ام، انگیزه دارم و آماده‌ام که شنبه رو به قتل برسونم. #شنبه‌ی_خونین
_ناشناس

 

جملات انگیزشی انگلیسی جمعه

“Oh! It’s Friday again. Share the love that was missing during the week. In a worthy moment of peace and bliss.”

وای دوباره جمعه‌ست. تمامی عشقی که در طول هفته گم شده بود رو پخش کن، در یک لحظه‌ی ارزشمند با صلح و سعادت.
_اس اساده

“Friday sees more smiles than any other day of the workweek!”

روز جمعه بیشتر از تمام روزهای کاری دیگه لبخند به خودش میبینه.
_کیت سامرز

“Every Friday, I like to high five myself for getting through another week on little more than caffeine, willpower, and inappropriate humor.”

هر جمعه، دوست دارم با خودم بزنم قدش که یه هفته‌ی دیگه رو، بیشتر از کافئین، با کمک اراده و شوخی و خنده‌های نامناسب، پشت سر گذاشتم.
_نانئا هافمن

 

 

“When you leave work on Friday, leave work. Don’t let technology follow you throughout your weekend (answering text messages and emails). Take a break. You will be more refreshed to begin the workweek if you have had a break.”

وقتی جمعه کار تعطیل میشه، کار رو رها کن. نذار تکنولوژی در طول جمعه هم دنبالت باشه(مثلا جواب دادن پیام‌ها و ایمیل‌ها). به خودت استراحت بده. اگه استراحت کنی برای شروع کردن هفته‌ی کاری نشاط بیشتری  داری.
_کاترین پالسیفر

“Make Friday a day to celebrate work well done that you can be proud of knowing that you just didn’t put in time to the next paycheck.”

جمعه رو تبدیل به روزی کن که کارهای خوب هفته‌ت رو جشن بگیری، کارهایی که بتونی بهشون افتخار کنی و بدونی که فقط وقت‌گذرونی نکردی تا حقوق بعدیت رو بدن.
_بایرون پالسیفر

“I challenge you to let every day be a Friday. Permit yourself to be happy every day.”

من برات چالشی دارم و چالش اینه که اجازه بدی هر روز جمعه باشه. به خودت اجازه بده هر روز خوشحال باشی.
_جول آستین

“This Friday, finish your work and be done. Look forward to the weekend and have some fun!”

برای این جمعه تمام کارهات رو تموم کن و خلاص. منتظر آخر هفته باش و یه کم خوش بگذرون!
_کیت سامرز

“Fridays are the hardest in some ways: you’re so close to freedom.”

جمعه‌ها یه جورایی سخت‌ترین روزهان چون جمعه‌ها خیلی به آزادی نزیکی.
_لارن الیور

“It’s Friday morning, mankind! Good vibe, don’t frown and let the monster see you smile!”

صبح جمعه‌ست مردم ! حالتون خوب باشه، اخم نکنین و اجازه بدین دشمن لبخندتون رو ببینه!
_ناپز چراب پلازو

“Don’t worry about letting the dogs out. It’s Friday! Let them have a great weekend, too.”

نگران بیرون رفتن سگ‌هاتون نباشین. امروز جمعه‌ست! اجازه بدین اون‌ها هم آخرهفته‌ی خوبی داشته باشن.
_آنتونی ت.هینکز

 

 

“No one is to blame for your future situation but yourself. If you want to be successful, then become ‘Successful.”

هیچکس رو نمیشه به خاطر موقعیت آینده‌ی تو سرزنش کرد، جز خودت. اگه میخوای موفق باشی، پس برو موفق شو.
_جایمین شاه

“Things may come to those who wait, but only the things left by those who hustle.”

ممکنه چیزهایی نصیب افرادی بشه که صبر میکنن، ولی فقط همون چیزهایی که آدم‌های عجول ازشون رد شدن و رهاشون کردن.
_آبراهام لینکلن

“Everything comes to him who hustles while he waits.”

همه‌چیز نصیب کسی میشود که صبور و در عین حال پر جنب و جوش است.
_توماس ادیسون

“Every successful person in the world is a hustler one way or another. We all hustle to get where we need to be. Only a fool would sit around and wait on another man to feed him.”

هر آدم موفقی توی دنیا بالاخره یه جوری آدم پر جنب و جوشیه. همه‌ی ما برای رسیدن به چیزهای که نیازه جنب و جوش داریم. فقط یه آدم احمق یه گوشه می‌شینه و انتظار میکشه تا یه آدم دیگه بهش غذا بده.
_کوان

“Invest in your dreams. Grind now. Shine later.”

روی رویاهاتون سرمایه‌گذاری کنین، الان خیلی سخت کار کنین و بعدا بدرخشین.
_ناشناس

“Hustlers don’t sleep, they nap.”

افراد پر جنب و جوش نمیخوابن، یه چرت میزنن.
_ناشناس

“Greatness only comes before hustle in the dictionary.”

فقط توی لغت‌نامه، بزرگی و سربلندی قبل از جنب و جوش داشتن میان.
_راس سیموندز

“Without hustle, talent will only carry you so far.”

بدون جنب و جوش داشتن، استعداد فقط تا جای محدودی میتونه شما رو پیش ببره.
_گری وینرچاک

“Work like there is someone working 24 hours a day to take it away from you.”

جوری کار کن که انگار یه نفر 24 ساعته داره تلاش میکنه تا کارت رو ازت بگیره.
―مارک کوبان

“Hustle in silence and let your success make the noise.”

در سکوت جنب و جوش داشته باش و بذار موفقیتت سر و صدا رو  ایجاد کنه.
_ناشناس

 

متن انگیزشی انگلیسی برای کارمندان

“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.”

ما چیزی هستیم که مکررا انجامش داده‌ایم. بنابراین، عالی بودن یه عمل نیست بلکه یه عادته.
_آریستوتل

“If you’re offered a seat on a rocket ship, don’t ask what seat! Just get on.”

اگه یه صندلی توی یه فضاپیما بهتون تعارف کردن، نپرسین کدوم صندلی! فقط سوار شین.
―شریل سندبرگ

“I always did something I was a little not ready to do. I think that’s how you grow. When there’s that moment of ‘Wow, I’m not really sure I can do this,’ and you push through those moments, that’s when you have a breakthrough.”

من همیشه کاریو انجام می‌دادم که برای انجامش آمادگی کاملی نداشتم. فکر می کنم آدم اینطوری رشد میکنه. وقتی لحظاتی پیش میاد که پیش خودت میگی “وای، من اصلا مطمئن نیستم که بتونم این کارو انجام بدم”  و شما اون لحظاتو پشت سر میذارید، و این زمانیه که واقعا پیشرفت می کنید.

―ماریسا مایر

 

 

“How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.”

چقدر شگفت آوره که هیچ کس قبل از شروع  بهبود جهان نیازی به یک لحظه صبر کردن نداره.

― آن فرانک

 

 

“Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.”

بعضی ها می خوان که این اتفاق بیفته، برخی آرزو می کنن که این اتفاق بیفته، بقیه انجامش میدن.

―مایکل جردن

“Great things are done by a series of small things brought together.”

چیزهای بزرگ با مجموعه ای از چیز های کوچیکِ به هم مرتبط اتفاق میفتن.

― ونسان ون گوگ

“If you hire people just because they can do a job, they’ll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they’ll work for you with blood and sweat and tears.”

«اگه افرادی رو فقط به این دلیل استخدام کنی که میتونن کاری رو انجام بدن، در اینصورت فقط برای پولت کار میکنن. اما اگر افرادی رو استخدام کنی که به اونچه که شما اعتقاد دارید، باور داشته باشن، با جون و دل و تمام وجودشون برات کار میکنن

―سایمون سینک

“Very often, a change of self is needed more than a change of scene.’

بسیاری اوقات، تغییر خویشتن بیشتر از تغییر محیط مورد نیازه.

― A.C. بنسون

“Leaders can let you fail and yet not let you be a failure.”

رهبران می تونن اجازه بدن که شما شکست بخورید و در عین حال اجازه ندن که شکست بخورید.

―استنلی مک کریستال

“It’s not the load that breaks you down, it’s the way you carry it.”

این بار نیست که کمرتونو میشکنه، بلکه نحوه حملشه.

– لو هولتز

متن انگیزشی انگلیسی : بلند شو ادامه بده

نقل قول ها و  متن انگیزشی انگلیسی فوق العاده

 

“The hard days are what make you stronger.”

روزهای سخت اون چیزیه که شما رو قوی تر میکنه.

– علی رایسمن

“If you believe it’ll work out, you’ll see opportunities. If you don’t believe it’ll work out, you’ll see obstacles.”

اگه به این باور داشته باشی که نتیجه میده، فرصت ها رو خواهی دید. اگه باور نداشته باشی که نتیجه میده، موانع رو خواهی دید.

– وین دایر

 

 

 

“Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.”

چشمات به ستاره ها باشه و پاهات رو زمین.

– تئودور روزولت

“You can waste your lives drawing lines. Or you can live your life crossing them.”

شما می تونید زندگیتونو با کشیدن خطوط تلف کنید. یا می تونید با عبور ازشون واقعا زندگی کنید.

– شاندا رایمز

“You’ve got to get up every morning with determination if you’re going to go to bed with satisfaction.”

اگه میخواید با رضایت به رختخواب برید، باید هر روز صبح مصمم از خواب بیدار شید.

– جورج لوریمر

“I now tried a new hypothesis: It was possible that I was more in charge of my happiness than I was allowing myself to be.”

من الان یه فرضیه جدیدو امتحان کردم: این امکان وجود داشت که من بیشتر از اون چیزی که به خودم اجازه می دادم، مسئول خوشبختیم باشم.

– میشل اوباما

“In a gentle way, you can shake the world.”

به روشی ملایم، می تونید دنیا رو تکون بدید.

– مهاتما گاندی

 

 

“If opportunity doesn’t knock, build a door.”

اگه فرصت در خونتو نمیزنه، یه در بساز.

– کرت کوبین

“Don’t be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart.”

با ترس های ذهنت نا امید نشو؛ به جاش رویاهای قلبت رو دنبال کن.

– روی تی بنت

“Work hard in silence, let your success be the noise.”

در سکوت تلاش کن و بذار موفقیتت سر و صدا کنه.

– فرانک اوشن

 

جملات انگیزشی انگلیسی برای کار

“Don’t say you don’t have enough time. You have exactly the same number of hours per day that were given to Helen Keller, Pasteur, Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, and Albert Einstein.”

نگو که وقت کافی نداری. شما دقیقاً همون تعداد ساعت در روز رو داری که به هلن کلر، پاستور، میکل آنژ، مادر ترزا، لئوناردو داوینچی، توماس جفرسون و آلبرت انیشتین داده شده.

– اچ. جکسون براون جونیور.

“Hard work beats talent when talent doesn’t work hard.”

وقتی که استعداد به سختی کار نکنه، سخت کوشی استعداد رو شکست میده.

– تیم نوتکه

“If everything seems to be under control, you’re not going fast enough.”

اگه به نظر میرسه که همه چیز تحت کنترله، مشخصه که شما به اندازه کافی سریع پیش نمیرید.

– ماریو آندرتی

“Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work.”

اکثر افراد فرصت رو از دست میدن چون در لباس کار ظاهر میشه و به تلاش نیاز داره.

– توماس ادیسون

 

 

“The only difference between ordinary and extraordinary is that little extra.”

تنها تفاوت بین “عادی” و “فوق ‌العاده” همین مقدار کمی فوق و فراتر بودنه.

– جیمی جانسون

“The best way to appreciate your job is to imagine yourself without one.”

بهترین راه برای قدردانی از شغلتون اینه که خودتونو بدون اون شغل تصور کنید.

– اسکار وایلد

“Unsuccessful people make their decisions based on their current situations. Successful people make their decisions based on where they want to be.”

افراد ناموفق بر اساس موقعیت فعلی خود تصمیم می گیرند. افراد موفق بر اساس جایی که می خواهند باشند، تصمیم می گیرند.

– بنجامین هاردی

“Never stop doing your best just because someone doesn’t give you credit.”

هیچ وقت ازینکه در کارت نهایت تلاشتو میکنی دست نکش فقط به این دلیل که کسی براتون اعتبار قائل نمیشه.

– کاماری با نام لیریکال

“Work hard for what you want because it won’t come to you without a fight. You have to be strong and courageous and know that you can do anything you put your mind to. If somebody puts you down or criticizes you, just keep on believing in yourself and turn it into something positive.”

برای چیزی که میخوای سخت کار کن چون بدون مبارزه سراغت نمیاد. تو باید قوی و شجاع باشی و بدونی که می تونی هر کاری رو که اراده کنی انجام میدی. اگر کسی تحقیرت میکنه یا ازت انتقاد میکنه، فقط به خودت ایمان داشته باش و اونو به یه چیز مثبت برای خودت تبدیل کن.

– لیا لابل

متن انگیزشی انگلیسی : وقت کافی ندارید باید سریع تر به موفقیت برسید

متن انگیزشی انگلیسی روز برای کار

“The miracle is not that we do this work, but that we are happy to do it.”

معجزه این نیست که ما این کار رو انجام میدیم، بلکه اینه که ما از انجامش خوشحالیم.

– مادر ترزا

“Never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it. The time will pass anyway.”

هرگز از رویات صرفاً به خاطر زمانی که برای تحققش طول میکشه، دست نکش. چون در هر صورت زمان میگذره.

– ارل نایتینگل

“If you work on something a little bit every day, you end up with something that is massive.”

اگه هر روز فقط یکم روی یه چیز کار کنی، در نهایت به یه چیزعظیم میرسی.

– کنت گلداسمیت

“The big secret in life is that there is no secret. Whatever your goal, you can get there if you’re willing to work.”

راز بزرگ زندگی اینه که هیچ رازی وجود نداره. هدفتون هر چی که باشه، اگه مایل به کار کردن باشی میتونی بهش برسی.

– اپرا وینفری

“If you cannot do great things, do small things in a great way.”

اگه نمی تونی کارهای بزرگ انجام بدی، کارهای کوچیک رو به شیوه ای عالی انجام بده.

– ناپلئون هیل

“Never allow a person to tell you no who doesn’t have the power to say yes.”

هرگز اجازه نده کسی که قدرت بله گفتن رو نداره، بهت نه بگه.

– النور روزولت

“At any given moment you have the power to say: this is not how the story is going to end.”

در هر لحظه ای که بخوای این قدرت رو داری که بگی: داستان قرار نیست اینطوری تموم شه.

– ناشناس

“Amateus sit around and wait for inspiration. The rest of us just get up and go to work.”

آماتورها دور هم می نشینن و منتظر الهام گرفتن میمونن. ولی بقیه بلند می شن و میرن سر کار.

– استفان کینگ

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it.”

کار شما بخش بزرگی از زندگیتون رو پر میکنه و تنها راه برای رضایت واقعی اینه که کاری رو انجام بدین که فکر می کنین کار بزرگیه. و تنها راه انجام این کار بزرگ اینه که کاری رو که انجام بدی که دوست داشته باشی. اگه هنوز پیداش نکردی، به جستجو ادامه بده. آروم نگیر. وقتی پیداش کنی، با تمام وجودت، میفهمی.

– استیو جابز

 

 

“Nothing will work unless you do.”

هیچ چیزی نتیجه نمیده مگه اینکه انجامش بدی.

– مایا آنجلو

نقل قول های تشویقی برای ایجاد انگیزه

“Sometimes when you’re in a dark place you think you’ve been buried but you’ve actually been planted.”

بعضی اوقات وقتی تو یه جای تاریک هستی فکر می کنی دفن شدی، اما در واقع شما رو کاشتن.

– کریستین کین

“Don’t limit your challenges. Challenge your limits.”

چالش هات رو محدود نکن. محدودیت هاتو به چالش بکش.

―ناشناس

“Whenever you find yourself doubting how far you can go, just remember how far you have come.”

هر به خودتون اومدید که شک دارید تا کجا می تونید پیش برید، به خاطر بیارید که تا الان چقدر جلو اومدید.

―ناشناس

“Everyone has inside them a piece of good news. The good news is you don’t know how great you can be! How much you can love! What you can accomplish! And what your potential is.”

همه در درون خود خبرای خوبی دارن. خبر خوب اینه که شما نمی دونید که چقدر می تونید عالی باشید! چقدر میتونی دوست داشته باشی! به چه چیزهایی که میتونی برسی! و اینکه پتانسیلتون چقدره.

– آن فرانک

“Don’t quit yet, the worst moments are usually followed by the most beautiful silver linings. You have to stay strong, remember to keep your head up and remain hopeful.”

تسلیم نشو! همیشه زیباترین اتفاقات در پی سخت ترین لحظات رخ میده. باید قوی باشی! یادت نره که سرت رو بالا بگیری و امیدوار بمونی

―ناشناس

 

 

“When written in Chinese the word “crisis” is composed of two characters―one represents danger and the other represents opportunity.”

هنگامی که کلمه “بحران” به زبان چینی نوشته میشه، از دو کاراکتر میشه ― یکی نشون دهنده خطر و دیگری نشون دهنده فرصته.

―جان اف کندی

“Good. Better. Best. Never let it rest. ’Til your good is better and your better is best.”

خوب. بهتر. بهترین.

هرگز اجازه نده استراحت کنه. تا زمانی که خوبتون، بهتر و بهترتون، بهترین شه.

– سنت جروم

“In the middle of every difficulty lies opportunity.”

در دل هر سختی، یک فرصت وجود داره

―آلبرت انیشتین

“Start where you are. Use what you have. Do what you can.”

از جایی که هستید شروع کنید. از آنچه که دارید استفاده کنید. هر کاری می تونید انجام بدید.

– آرتور اش

متن انگیزشی انگلیسی : هر روز خبر های خوبی بشنو

جملات تشویقی برای ایجاد انگیزه

“Dreams don’t work unless you do.”

رویاها همینطوری محقق نمیشن مگه اینکه دست بکار شید.

– جان سی ماکسول

“Go the extra mile. It’s never crowded there.”

چند قدم اضافه تر بردار . جلوتر شلوغ نیست.

―دکتر. وین دی دایر

“Keep your face always toward the sunshine―and shadows will fall behind you.”

صورتت همیشه رو به آفتاب باشه – و سایه ها پشت سرت خواهند افتاد.

– والت ویتمن

“What defines us is how well we rise after falling.”

چیزی که ما رو تعریف میکنه، اینه که بعد از زمین خوردن، چقدر خوب بلند میشیم.

– لیونل در فیلم خدمتکار در منهتن

“H.O.P.E. = Hold On. Pain Ends.”

امید یعنی = صبور باش. درد تموم میشه.

“Make each day your masterpiece.”

هر روزتو شاهکار کن

―جان وودن

“Wherever you go, go with all your heart.”

هر جا میری، با تمام وجودت برو.

― کنفوسیوس

 

 

“Turn your wounds into wisdom.”

زخم هاتون رو به خرد تبدیل کنید

―اپرا وینفری

“We can do anything we want to if we stick to it long enough.”

ما می تونیم هر کاری رو که می خوایم انجام بدیم، به شرطی که به اندازه کافی بهش پایبند باشیم.

―هلن کلر

“Begin anywhere.”

از هرجا، فقط شروع کن.

―جان کیج

 

نقل قول های انگیزشی برای موفقیت

“Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do.”

موفقیت تصادفی نیست بلکه نتیجه سخت کوشی، پشتکار، یادگیری، مطالعه، فداکاری و مهمتر از همه عشق به کاری است که انجام می‌دهید یا یاد می گیرید.

– پله

“Would you like me to give you a formula for success? It’s quite simple, really: Double your rate of failure. You are thinking of failure as the enemy of success. But it isn’t at all. You can be discouraged by failure or you can learn from it, so go ahead and make mistakes. Make all you can. Because remember, that’s where you will find success.”

آیا می‌خواید فرمولی برای موفقیت بهتون بگم؟ خیلی ساده هست: نرخ شکست هاتون رو دو برابر کنید. شما به شکست به عنوان دشمن موفقیت نگاه می‌کنید اما اصلا اینطور نیست. شما می‌تونید از شکست دلسرد شید یا می‌تونید ازش درس بگیرید، بنابراین ادامه بدید و اشتباه کنید. هر چقدر که می‌توانید اشتباه کنید و به یاد داشته باشید اونجاست که موفقیت رو پیدا میکنید

― توماس جی واتسون

“Every champion was once a contender that didn’t give up.”

هر قهرمانی یه زمانی فقط یه مدعی بود که تسلیم نمی شد.

– گبی داگلاس

“To be a champion, I think you have to see the big picture. It’s not about winning and losing; it’s about every day hard work and about thriving on a challenge. It’s about embracing the pain that you’ll experience at the end of a race and not being afraid. I think people think too hard and get afraid of a certain challenge.”

برای قهرمانی، باید دید بزرگتری داشته باشی. مسئله برد و باخت نیست: بلکه تلاش روزانه و روبرویی با چالش هاست. باید آماده باشی درد و رنج پایان یک مسابقه رو به جون بخری و ازش نترسی. اکثر آدما بیش از حد به چالشها فکر میکنن و ازشون می ترسن

– سامر سندرز

 

 

Don’t dream about success. Get out there and work for it.

“The difference between successful people and very successful people is that very successful people say no to almost everything.”

فقط رویای موفقیت رو در سر نداشته باش، بلکه برای رسیدن بهش قدمی بردار و تلاش کن.

تفاوت بین افراد موفق و افراد بسیار موفق اینه که افراد بسیار موفق تقریبا به همه چیز نه میگن.

― وارن بافت

“You can cry, scream, and bang your head in frustration but keep pushing forward. It’s worth it.”

تو میتونی گریه کنی، فریاد بزنی، و از روی ناامیدی سرتو به جایی بکوبی، اما همیشه روبه جلو حرکت کن.ارزششو داره.

“I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.”

من از هر دقیقه ی تمرینات متنفر بودم، اما به خودم میگفتم، ادامه بده. الان سختی بکش و بقیه عمرتو مثل یه قهرمان زندگی کن.

― محمد علی کلی

“Opportunities don’t happen. You create them.”

فرصت ها اتفاق نمیفتن. بلکه خلق میشن.

― کریس گروسر

“Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it.”

موفقیت یعنی دوست داشتن خودتون، دوست داشتن اونچه که انجام میدید، و دوست داشتن نحوه انجامش.

― مایا آنجلو

نقل قولهای انگیزشی برای زندگی

“If you obey all the rules, you miss all the fun.”

اگر از تمام قوانین پیروی کنید، نشاطتتون رو از دست خواهید داد.

― کاترین هپبورن

“You were born to be a player. You were meant to be here. This moment is yours.”

تو متولد شدی که یه بازیگر بشی. شما باید اینجا میبودی. این لحظه متعلق به توست.

― هرب بروکس

“Life is not what you alone make it. Life is the input of everyone who touched your life and every experience that entered it. We are all part of one another.”

زندگی چیزی نیست که به تنهایی بسازیدش. زندگی ازهمه کسایی که وارد زندگیتون میشن و همه تجربیاتی که دارین ساخته میشن.

― یوری کوچیاما

“When you reach the end of your rope, tie a knot and hang out.”

زمانیکه که به پایان طناب زندگی خود رسیدی، تهشو گره بزن و ازش آویزون شو.

– آبراهام لینکلن

“Never regret anything that made you smile.”

هرگزاز چیزی که باعث لبخندتون شده، پشیمون نباشید.

― مارک تواین

“You must do the thing you think you cannot do.”

تو باید کارهایی رو که فکر میکنی نمیتونی انجام بدی رو انجام بدی

― النور روزولت

“If you want to fly, give up everything that weighs you down.”

اگه میخوای پرواز کنی، هر چیزی که تو رو به پایین میکشه رو رها کن

– بودا

“Doubt kills more dreams than failure ever will.”

شک و تردید رویاهای بیشتری رو می کشن تا شکست

– سوزی کاسم

“Today is your opportunity to build the tomorrow you want.”

امروز فرصتیه برای ساختن فردایی که میخواید.

― کن پوآرو

 

 

“Getting over a painful experience is much like crossing the monkey bars. You have to let go at some point in order to move forward.”

کنار اومدن با تجربیات دردناک شبیه عبور از میله بارفیکسه. باید رو به جلو حرکت کنی.

― سی.اس لوئیس

 

نقل قولهای انگیزشی کاری

“Focus on being productive instead of busy.”

به جای مشغله، روی سازنده بودن تمرکز کن.

– تیم فریس

“You don’t need to see the whole staircase, just take the first step.”

لازم نیست کل پله ها رو ببینی، فقط کافیه اولین قدم رو برداری

– مارتین لوتر کینگ

“It’s not all sunshine and rainbows, but a good amount of it actually is.”

آفتاب و رنگین کمان همیشه نیستن، اما اکثر اوقات هستن.

– ناشناس

“When someone says you can’t do it, do it twice and take pictures.”

وقتی کسی به شما میگه نمیتونی کاری رو انجام بدی! اونو دو بار انجام بده و ازش عکس بگیر.

 

 

“I didn’t get there by wishing for it, but by working for it.”

من با دعا کردن موفق نشدم، براش تلاش کردم.

– استی لادر

“She remembered who she was and the game changed.”

او به یاد آورد که چه کسی بود و ناگهان معادلات تغییر کرد.

― لالا دلیا

“If you’re too comfortable, it’s time to move on. Terrified of what’s next? You’re on the right track.”

اگر خیلی راحت هستی، وقتش رسیده که حرکت کنی. اگه از چیزی که در انتظارتونه می ترسی، در مسیر درستی قرار داری.

― سوزان فالس هیل

“Be happy with what you have while working for what you want.”

درحالیکه برای چیزی که میخوای داری تلاش میکنی، از چیزایی که در اختیار داری خوشنود باش

― هلن کلر

“Sunshine all the time makes a desert.”

آفتابِ تمام وقت، بیابون میسازه

― ضرب المثل عربی

“The big lesson in life, baby, is never be scared of anyone or anything.”

درس بزرگ زندگی اینه که هرگز از هیچ کس و هیچ چیز نترسید

― فرانک سیناترا

نقل قولهای انگیزشی عمومی

“You’re so much stronger than your excuses.”

شما از بهانه هاتون بسیار قویترهستید.

―ناشناس

“Don’t compare yourself to others. Be like the sun and the moon and shine when it’s your time.”

خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید. مانند خورشید و ماه باشید و در زمان مناسب بدرخشید.

―ناشناس

“Don’t tell everyone your plans, instead show them your results.”

برنامه هاتون رو به دیگران نگید، بلکه اونا رو نشون بدید.

―ناشناس

“I choose to make the rest of my life the best of my life.”

من تصمیم گرفتم بقیه زندگیم، بهترین قسمت زندگیم باشه

―لوئیز هی

“Nothing can dim the light that shines from within.”

هیچ چیز نمیتونه نوری رو که از درون میاد رو خاموش کنه

― مایا آنجلو

“Be so good they can’t ignore you.”

اونقدر خوب باشین، که نتونن شما رو نادیده بگیرن

― استیو مارتین

“Take criticism seriously, but not personally. If there is truth or merit in the criticism, try to learn from it. Otherwise, let it roll right off you.”

انتقاد رو جدی بگیرید، نه شخصی. اگر توی انتقاد حقیقت یا نکته مثبتی وجود داره، سعی کنید ازش درس بگیرید. در غیر اینصورت، ازش دوری کنید

― هیلاری کلینتون

“This is a reminder to you to create your own rule book, and live your life the way you want it.”

کتاب قانون خودت رو داشته باش و اونطور که میخوای، زندگی کن

― ریس ایوانز

“If you don’t get out of the box you’ve been raised in, you won’t understand how much bigger the world is.”

اگر از جعبه های که توش بزرگ شدید خارج نشید، هرگز متوجه نخواهید شد که دنیا چقدر بزرگه

― آنجلینا جولی

نقل قول های «تو میتونی»

“Do the best you can. No one can do more than that.”

نهایت تلاشتو بکن. هیچ کس بیشتر از این نمیتونه کاری کنه.

– جان وودن

“Do what you can, with what you have, where you are.”

آنچه رو که می تونید، با آنچه که دارید، در جایی که هستید انجام دهید.

– تئودور روزولت

‘It’s never too late to be what you might’ve been.”

هیچ وقت برای آن چیزی که ممکن بود باشی دیر نیست.

– جورج الیوت

“If you can dream it, you can do it.”

اگه میتونی تصورش کنی، میتونی انجامش بدی.

– والت دیزنی

“Trust yourself that you can do it and get it.”

به خودت اعتماد کن که می تونی این کار رو انجام بدی و به دستش بیاری.

– باز لورمن

“Don’t let what you can’t do interfere with what you can do.”

اجازه نده چیزایی که نمیتونی انجامشون بدی جلوی کارهایی که میتونی انجام بدی رو بگیره.

– بنجامین فرانکلین

“You can do anything you set your mind to.”

تو می تونی هر کاری رو که در ذهن داری رو انجام بدی.

– بنجامین فرانکلین

“All we can do is the best we can do.”

تنها کاری که می تونیم انجام بدیم اینه که نهایت تلاشمونو بکنیم.

– دیوید اکسلرود

“You never know what you can do until you try.”

تا زمانی که تلاشی نکنی، هرگز نمی دونی چه کاری از دستت بر میاد.

– ویلیام کبت

“Twenty years from now you’ll be more disappointed by the things you did not do than the ones you did.”

بیست سال بعد، از کارهایی که انجام ندادید بیشتر از کارهایی که انجام دادید ناامید خواهید شد.

– مارک تواین

نقل قول های انگیزشی الهام بخش

“I am thankful for all of those who said NO to me. It’s because of them I’m doing it myself.”

از همه کسایی که به من نه گفتن ممنونم. به خاطر اوناست که من اینجام.

― وین دایر

“It’s OK to outgrow people who don’t grow. Grow tall anyways.”

خوبه که به رشد دیگران کمک کنید. هر طور که شده رشد کنید.

“When you feel like giving up just remember that there are a lot of people you still have to prove wrong.”

وقتی میخوای از چیزی دست بکشی، به این فکر کن که هنوز خیلی از آدما هستن که باید خودت رو به اونا اثبات کنی.

―ناشناس

 

 

 

“The world is full of nice people. If you can’t find one, be one.”

دنیا پر از آدمای خوبه. اگه نمیتونی اونا رو پیدا کنی، شما یکیشون بشید.

― نیشان پنور

“Believe in yourself, take on your challenges, dig deep within yourself to conquer fears. Never let anyone bring you down. You got to keep going.”

به خودت اعتماد کن، چالشهات رو برطرف کن، تو خودت جستجو کن تا ترسهات رو از بین ببری. هرگز به کسی اجازه نده تو رو پایین بکشه.

― شانتال ساترلند

“A walk to a nearby park may give you more energy and inspiration in life than spending two hours in front of a screen.”

دو ساعت پیاده روی تو یه پارک، انرژی و انگیزه بیشتری به زندگی شما میده تا دو ساعت خیره شدن به یک صفحه نمایش.

– تی سانگ لیندسی

“If you can’t do anything about it then let it go. Don’t be a prisoner to things you can’t change.”

اگه نمیتونی برای چیزی، کاری انجام بدی، رهاش کن. زندانبان چیزهایی که نمیتونی تغییرشون بدی، نباش.

― تونی گاسکینز

 

 

“You can’t go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending.”

تو نمیتونی به عقب برگردی و نقطه آغاز رو تغییر بدی، اما میتونی از جایی که هستی شروع کنی و پایان رو تغییر بدی

– سی اس لوئیس

“I can and I will. Watch me.”

من می تونم و انجام خواهم داد. به من نگاه کن

― کری گرین

 

نقل قولهای انگیزشی معروف

“Try not to become a man of success, but rather become a man of value.”

سعی نکن مرد موفقی باشی، بلکه مردی با ارزش بشید.

-آلبرت انیشتین

“A winner is a dreamer who never gives up.”

برنده یک رویاپردازه که هرگز دست از رویاهاش بر نمیداره.

― نلسون ماندلا

“If you don’t have a competitive advantage, don’t compete.”

اگه مزیت رقابتی نداری، رقابت نکن.

-جک ولش

“The only thing standing in the way between you and your goal is the BS story you keep telling yourself as to why you can’t achieve it.”

تنها چیزی که بین تو و هدفت مانع هست، داستان چرندی هست که مدام به خودت میگی که چرا نمی تونی بهش برسی.

-جردن بلفورت

“What is life without a little risk?”

زندگی بدون یکم ریسک چه معنی داره؟

– جی کی رولینگ

“Only do what your heart tells you.”

فقط اونچه که قلبتون بهتون میگه رو انجام بدید.

-پرنسس دایانا

“If it’s a good idea, go ahead and do it. It’s much easier to apologize than it is to get permission.”

اگر ایده خوبیه، ادامه بدید و انجامش بدید. عذرخواهی بسیار ساده تر از اجازه خواستنه.

-گریس هاپر

 

 

“I attribute my success to this: I never gave or took an excuse.”

من موفقیت خودمو به این نسبت میدم: هرگز بهانه ای ندادم یا نگرفتم.

-فلورانس نایتینگل

“The question isn’t who is going to let me; it’s who is going to stop me.”

سوال این نیست که کی به من اجازه میده. سوال اینه که کی میخواد جلومو بگیره.

– آین رند

“A surplus of effort could overcome a deficit of confidence.”

تلاش اضافی میتونه بر کمبود اعتماد غلبه کنه.

– سونیا سوتومایر

 

متن انگیزشی انگلیسی از کتاب ها

“And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.”

و هنگامی که شما چیزی رو می خواید، تمام کائنات به شما کمک می کنن تا بهش دست پیدا کنی.

– پائولو کوئیلو، کیمیاگر

“Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do.”

این نقش های ناچیز شما به جهان خدمتی نمی کند. هیچ چیز روشنگرانه ای در مورد کوچک شدن وجود ندارد تا دیگران در اطراف شما احساس ناامنی نکنند. همه ما باید مانند کودکان بدرخشیم.

– ماریان ویلیامسون، بازگشت به عشق: تأملاتی در مورد اصول “یک دوره معجزه”

“Don’t think or judge, just listen.”

فکر یا قضاوت نکن، فقط گوش کن.

– سارا دسن، فقط گوش کن

“I can be changed by what happens to me. But I refuse to be reduced by it.”

من می تونم با اتفاقاتی که برام میفته تغییر کنم. اما من حاضر به کوچیک شدن باهاشون نیستم.

– مایا آنجلو، نامه ای به دخترم

“Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.”

تاریکی نمیتونه تاریکی رو از بین ببره: فقط نور میتونه این کار رو انجام بده. نفرت نمیتونه نفرت رو از بین ببره: فقط عشق میتونه این کار رو انجام بده.

– مارتین لوتر کینگ جونیور، عهد امید: نوشته‌ها و سخنرانی‌های اساسی

“You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose. You’re on your own. And you know what you know. And YOU are the one who’ll decide where to go…”

شما مغز در سر دارید. شما پا در کفش های خود دارید. شما می توانید خود رو به هر سمتی که انتخاب میکنید هدایت کنید. تو روی پای خودت ایستادی و میدونی که چی می دونی. و این شما هستید که تصمیم می گیرید به کجا برید…

– دکتر سوس، اوه، مکان هایی که خواهید رفت!

“It’s the possibility of having a dream come true that makes life interesting.”

این امکان تحقق یک رویاست که زندگی رو جالب میکنه.

– پائولو کوئیلو، کیمیاگر

 

 

“There is some good in this world, and it’s worth fighting for.”

در این دنیا چیزهای خوبی وجود داره و ارزش جنگیدن رو داره.

– جی آر آر تالکین، دو برج

“Learn to light a candle in the darkest moments of someone’s life. Be the light that helps others see; it is what gives life its deepest significance.”

یاد بگیرید در تاریک ترین لحظات زندگی یک شمع روشن کنید. نوری باش که به دیگران کمک میکنه ببینن؛ این چیزیه که به زندگی عمیق ترین اهمیت رو میده.

– روی تی. بنت، نور در قلب

“Atticus, he was real nice.” “Most people are, Scout, when you finally see them.”

آتیکوس، اون واقعاً خوب بود. “بیشتر مردم وقتی آنها را می بینید، پیشاهنگ هستند.

– هارپر لی، برای کشتن مرغ مقلد

 

متن انگیزشی انگلیسی از فیلم ها

“Oh yes, the past can hurt. But the way I see it, you can either run from it or learn from it.”

بله، گذشته ممکنه رنجت بده. اما، میتونی ازش فرار کنی یا ازش درس بگیری.

– شیر شاه

“We’re on the brink of adventure, children. Don’t spoil it with questions.”

بچه ها، ما در آستانه ماجراجویی هستیم. با سوالاتتون خرابش نکنید.

– مری پاپینز

“Life moves pretty fast. You don’t stop and look around once in a while, you could miss it.”

زندگی بسیار سریع حرکت میکنه. اگه هر چند وقت یکبار توقف نکنید و نگاهی به اطراف نیاندازید، آن را از دست خواهید داد.

– فریس بولر

“I just wanna let them know that they didn’t break me.”

من فقط میخوام اونا بدونن که من رو نشکستند

– خوشگل در صورتی

“I’m going to make him an offer he can’t refuse.”

پیشنهادی بهش میدم که نتونه ردش کنه.

– پدرخوانده

“No one has ever made a difference by being like everyone else.”

هیچ کس تا به حال نتونسته با شبیه دیگران بودن، تفاوتی ایجاد کنه.

– بزرگ‌ترین شومن

“Spend a little more time trying to do something with yourself and a little less time trying to impress people.”

زمان بیشتری رو صرف انجام کارهای خودت کن و زمان کمتری رو برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران اختصاص بده

– باشگاه صبحانه

“The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem.”

فراموش نکن تو کسی هستی که میتونی جهان رو با نور آفتاب پر کنی

– سفید برفی و هفت کوتوله

“Remember you’re the one who can fill the world with sunshine.”

شما همیشه تجربیات بدی خواهید داشت، اما این تجربیات چشمهای شما رو به چیزهای خوبی که به آنها بی توجه بودید باز میکنند.

– ویل هانتینگ نابغه

 

اشعار انگیزشی انگلیسی

“And when you get the choice to sit it out or dance … I hope you dance.”

و زمانی که باید بین نشستن و رقصیدن یکی رو انتخاب کنی… امیدوارم برقصی.

– “امیدوارم برقصی” از لی ان ووماک

“Just because it burns doesn’t mean you’re gonna die you’ve gotta get up and try.”

اینکه احساس بدی داری، به این معنی نیست زندگیتو از دست خواهی داد، باید بلند شی و سعی کنی

–سعی از پینک

“Life’s a game made for everyone and love is the prize” ―”Wake Me Up,”

زندگی یک بازی همگانیه و عشق جایزشه. –

“بیدارم کن” از آویچی

“It’s a new dawn, it’s a new day, it’s a life for me and I’m feeling good.”

یه صبح جدیده و یه روز جدیده، زندگی من اینه و من احساس خوبی دارم.

 –”احساس خوب” از مایکل بوبله

“Today is where your book begins, the rest is still unwritten”

امروز روزیه که کتابتون شروع میشه، ادامش هنوز نوشته نشده.

– “نانوشته” از ناتاشا بدینگفیلد

“It’s my life. It’s now or never. I ain’t gonna live forever. I just want to live while I’m alive.” ―”It’s My Life,”

این زندگیمه. درست همین حالا یا هیچ وقت. برای همیشه زندگی نخواهم کرد. فقط میخوام زمانی که زنده هستم رو زندگی کنم.

– “این زندگیمه” از بان جووی

“I could build a castle out of all the bricks they threw at me.”

میتونستم با آجرهایی که به سمتم پرتاب کرده بودن، یه قلعه بسازم

– “رمانتیک های جدید” از تیلور سوییفت

“Cause the grass is greener under me bright as technicolor, I can tell that you can see.”

از اونجا که از نظرم چمن زیر پاهام سبزتره، مثل یه فیلم رنگارنگ، میتونم بگم که تو میتونی ببینی.

–”ببخشید که شرمنده نیستم” از دمی لواتو

“Every day women and men become legends.”

افراد موفق با استعداد نیستن؛ اونا فقط سخت کار می کنن، و به اهدافشون میرسن.

– جی. کی. نیلسون

متن انگیزشی انگلیسی برای زنان

“On my own I will just create and if it works, it works. And if it doesn’t, I’ll just create something else. I don’t have any limitations on what I think I could do or be.”

من به تنهایی خلق میکنم و اگه کار کنه، که کار می کنه. و اگه نشد، یه چیز دیگه خلق میکنم. من هیچ محدودیتی در مورد کاری که فکر می کنم می تونم انجام بدم یا باشم، ندارم.

– اپرا وینفری

“We realize the importance of our voices only when we are silenced.”

ما تنها زمانی متوجه اهمیت صدای خود میشیم که ساکت شده باشیم.

– ملاله یوسف زی

“We need to accept that we won’t always make the right decisions, that we’ll screw up royally sometimes―understanding that failure is not the opposite of success, it’s part of success.”

ما باید بپذیریم که همیشه تصمیمات درستی نخواهیم گرفت، گاهی اوقات اشتباه می کنیم – درک اینکه شکست مخالف موفقیت نیست، بخشی از موفقیته.

– آریانا هافینگتون

“Don’t compromise yourself. You’re all you’ve got.”

خودتون رو به خطر نیندازید. تو تمام چیزی هستی که داری.

– جانیس جاپلین

“When something I can’t control happens, I ask myself: Where is the hidden gift? Where is the positive in this?”

وقتی چیزی که نمی تونم کنترلش کنم اتفاق میفته، از خودم می پرسم: هدیه پنهان کجاست؟ نکته مثبتش کجاست؟

– سارا بلیکلی

 

“Doubt is a killer. You just have to know who you are and what you stand for. “

شک قاتله. فقط باید بدونی کی هستی و طرفدار چی هستی.

– جنیفر لوپز

“Be a first rate version of yourself, not a second rate version of someone else.”

نسخه درجه یک خودتون باشید، نه نسخه درجه دوم یکی دیگه.

– جودی گارلند

 

 

“Learn from the mistakes of others. You can’t live long enough to make them all yourself.”

از اشتباهات دیگران بیاموز. شما نمی تونید آنقدر زندگی کنید که همه اونا رو خودتون بسازید.

– النور روزولت

“I was smart enough to go through any door that opened.”

من اونقدر باهوش بودم که از هر دری که باز میشد رد شم.

– جوان ریورز

“Done is better than perfect.”

انجام شده بهتر از کامله.

– شریل سندبرگ

 

متن انگیزشی انگلیسی برای مردان

“If your dreams don’t scare you, they are too small.”

اگه رویاهاتون شما رو نمی‌ترسونه، خیلی کوچیک هستن.

– ریچارد برانسون

“Today is your opportunity to build the tomorrow you want.”

امروز فرصتی است برای ساختن فردایی که میخواهید.

– کن پوآرو

“What hurts you blesses you.”

آنچه تو را آزار می دهد، به تو برکت می دهد.

– مولونا

‘Nothing is stronger than a broken man rebuilding himself.”

هیچ چیز قوی تر از این نیست که یک مرد شکسته خودش رو بازسازی کنه.

– ناشناس

“I always thought it was me against the world and then one day I realized it’s just me against me.”

همیشه فکر می‌کردم که من علیه دنیا هستم و بعد یک روز فهمیدم که این فقط من علیه خودم هستم.

-کندریک لامار

“A man is not finished when he is defeated. He is finished when he quits.”

انسان وقتی شکست میخوره، تموم نمیشه. وقتی پاپس کشید، کارش تمومه.

– ریچارد نیکسون

“The world is changed by your example, not by your opinion.”

دنیا با امثال شما تغییر می‌کند، نه با نظر شما.

– پائولو کوئیلو

 

 

“If you don’t build your dream, someone else will hire you to help them build theirs.”

اگه رویای خودتو نسازی، یکی دیگه شما رو استخدام می کنه تا بهش کمک کنی تا رویاهاشو بسازه.

– زیروبهی آمبانی

“I’m not in this world to live up to your expectations, and you’re not in this world to live up to mine.”

من تو این دنیا نیستم که انتظارات شما رو برآورده کنم، و شما در این دنیا نیستید که انتظارات من رو برآورده کنید.

– بروس لی

“What’s right is what’s left if you do everything else wrong.”

اگه همه ی کارهایی که انجام دادید اشتباه بوده باشن، چیزی که باقی مونده، همون کار درسته.

– رابین ویلیامز

 

متن انگیزشی انگلیسی برای بچه ها

“Dream beautiful dreams, and then work to make those dreams come true.”

رویاهای زیبا داشته باشید و سپس برای تحقق بخشیدن به آن رویاها تلاش کنید.

-اسپنسر دبلیو کیمبال

“Be the change you want to see in the world.”

همون تغییری باش که می‌خوای تو دنیا ببینی.

– مهاتما گاندی

“Believe you can and you will.”

باور کن که می تونی و انجامش میدی.

– ناشناس

“Do the right thing even when no one is looking.”

کار درست رو انجام بده، حتی زمانی که هیچ کس نگاه نمیکنه.

– ناشناس

“Make today the day you learn something new.”

امروز رو به روزی تبدیل کن که چیز جدیدی یاد می گیری.

– ناشناس

“Be silly, be honest, be kind.’

احمق باش، صادق باش، مهربان باش.

– رالف والدو امرسون

“If you think someone could use a friend. Be one.”

اگه فکر می کنی یه دوست میتونه برای آدم مفید باشه. تو یکیش باش.

-ناشناس

“It’s not what happens to you but how you react to it that matters.”

مهم این نیست که چه اتفاقی برای شما میفته، بلکه نحوه واکنش شما به اون اتفاق مهمه.

– اپیکتتوس

“You don’t have to be perfect to be amazing.”

برای شگفت انگیز بودن لازم نیست کامل باشی.

– ناشناس

 

بهترین متن انگیزشی انگلیسی

“The best way to predict your future is to create it.”

بهترین راه برای پیش بینی آینده اینه که خلقش کنی.

– آبراهام لینکلن

“Successful people are not gifted; they just work hard, then succeed on purpose.”

افراد موفق با استعداد نیستن؛ اونا فقط سخت کار میکنن، و به اهدافشون میرسن.

– جی. کی. نیلسون

“Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.”

لازم نیست ساعت رو تماشا کنید؛ کافیه کاری که انجام میده رو انجام بدید و ادامه بدید.

– سام لونسون

“You can’t have a million dollar dream on a minimum wage work ethic.”

نمیتونید با یک شغل کم در آمد رویای یک میلیون دلاری در سر داشته باشید

– ناشناس

“You must do the kind of things you think you cannot do.”

باید کارهایی رو که فکر میکنی نمیتونی انجام بدی رو انجام بدی

– الینور روزولت

“It’s not what you do once in a while, it’s what you do day in and day out that makes the difference.”

تغییر با کاری که مرتبا انجام میدی ایجاد میشه، نه کاری که هر از چند گاهی انجام میدی

– جنی کریگ

“Falling down is how we grow. Staying down is how we die.”

با زمین خوردن رشد میکنیم و با روی زمین موندن میمیریم

– برایان وسیلی

“Wealth isn’t about having a lot of money, it’s about having a lot of options.”

ثروت به داشتن پول زیاد نیست بلکه به داشتن انتخابهای زیاد هست

– کریس راک

“There may be people that have more talent than you, but there’s no excuse for anyone to work harder than you.”

ممکنه بعضی افراد استعداد بیشتری از شما داشته باشن، اما هیچ کس برای تلاش بیشتر بهانه ای نداره

– درک جتر

 

متن انگیزشی انگلیسی خنده دار

“Always be careful when you follow the masses. Sometimes the “m” is silent.”

وقتی گروه‌ها رو دنبال می‌کنی، مراقب باش. گاهی اوقات “گ” نمایانگر سکوته.

– ناشناس

Never let anyone treat you like you’re regular glue. You’re glitter glue.

هرگز اجازه ندید کسی با شما مثل چسب معمولی رفتار کنه، چون شما چسب اکلیلی هستید.

“If you fall―I’ll be there.”

اگه بیفتی، من هواتو دارم

– از طرف کف اتاق!

“When Plan A doesn’t work, don’t worry, you still have 25 more letters to go through.”

وقتی که نقشه” A” کار نمیکنه، نگران نباش، هنوز 25حرف دیگر برای امتحان کردن داری

– ناشناس

 

 

“If you think you’re too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.”

اگه فکر میکنی کوچکتر از اونید که تفاوتی ایجاد کنی، سعی کن خودت رو با یک پشه مقایسه کنی

– دالایی لاما

“If at first you don’t succeed, then skydiving isn’t for you.”

اگه معمولا بار اول موفق نمیشید، چتر بازی برای شما مناسب نیست

– استیون رایت

“A diamond is merely a lump of coal that did well under pressure.”

الماس صرفا یک توده زغال سنگه که در برابر فشار زیاد مقاومت کرده

– ناشناس

I find television very educational. Every time someone turns it on, I go in the other room and read a book.’

از نظر من تلویزیون بسیار آموزنده هست. هر بار که کسی روشنش میکنه، من میرم یه اتاق دیگه و کتاب میخونم.

– گروچو مارکس

“Opportunity does not knock, it presents itself when you beat down the door.”

فرصتها در نمیزنن، زمانی که زمین افتادید خودشونو نشون میدن.

– کایل چاندلر

“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.”

من شکست نخوردم. فقط  10،000راه پیدا کردم که کار نمی کنن.

– توماس ادیسون

 

متن انگیزشی انگلیسی با معنای عمیق

“‘You could rattle the stars,’ she whispered. ‘You could do anything, if only you dared. And deep down, you know it, too. That’s what scares you most.’”

می‌تونی ستاره‌ها رو تکون بدی. می تونی هر کاری انجام بدی، فقط اگه جرات داشته باشی. و در اعماق وجودت، تو هم اینو میدونی. این چیزیه که تو را بیشتر از همه چیز می ترسونه.

– سارا جی. ماس

 

 

“It is only when we take chances when our lives improve. The initial and the most difficult risk that we need to take is to become honest.”

تنها زمانیکه از شانس هامون استفاده میکنیم ، زندگیمون بهبود پیدا میکنه. اولین و سخت ترین ریسکی که باید بپذیریم اینه که صادق باشیم.

– والتر اندرسون

“The adventure of life is to learn. The purpose of life is to grow. The nature of life is to change. The challenge of life is to overcome. The essence of life is to care. The opportunity of life is to serve. The secret of life is to dare. The spice of life is to befriend. The beauty of life is to give.”

ماجراجویی زندگی، یادگیریه. هدف از زندگی رشده. طبیعت زندگی اینه که تغییر کنه. چالش زندگی غلبه کردنه. ماهیت زندگی اینه که مراقبته. فرصت زندگی خدمت کردنه. راز زندگی در جسارته. چاشنی زندگی دوستیه. زیبایی زندگی در بخشیدنه.

– ویلیام آرتور وارد

“When you know your worth, no one can make you feel worthless.”

وقتی ارزش خودتو بدونی، هیچکس نمی تونه باعث شه که احساس بی ارزشی کنی.

– ناشناس

“If you’ve never eaten while crying, you don’t know what life tastes like.”

اگه هیچ وقت در حالی که گریه می کنید غذا نخوردید، نمی دونید زندگی چه طعمی داره.

– یوهان ولفگانگ فون گوته

“If you judge people, you have no time to love them.”

اگه مردم رو قضاوت کنید، زمانی برای دوست داشتنشون ندارید.

-مادر ترزا

“Once you do know what the question actually is, you’ll know what the answer means.”

هنگامی که بدونید واقعاً سؤال چیه، خواهید فهمید که معنای پاسخ چیه.

– داگلاس آدامز

“The two most important days in your life are the day you’re born and the day you find out why.”

دو روز مهم در زندگی شما روزیه که به دنیا آمدید و روزیه که دلیلش رو میفهمید.

– مارک تواین

“Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know.”

هیچ چیزی از بین نمی رود مگر اینکه آنچه که باید بدانیم را به ما بیاموزد.

– پما چودرون

‘We can see through others only when we can see through ourselves.”

ما فقط زمانی می تونیم از طریق دیگران ببینیم که بتونیم از طریق خودمون ببینیم.

-بروس لی

 

متن انگیزشی انگلیسی برای شروع سال جدید

“I choose to make the rest of my life the best of my life.”

من تصمیم گرفتم بقیه زندگیم، بهترین قسمت زندگیم باشه

– لوئیز هی

“Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.”

بعضی ها می خوان که این اتفاق بیفته، برخی آرزو می کنن که این اتفاق بیفته، بقیه انجامش میدن.

-مایکل جردن

“If you don’t like the road you’re walking, start paving another one.”

اگه مسیری که داری توش قدم بر میداری رو دوست نداری، به راحتی یه مسیر دیگه رو انتخاب کن

– دالی پارتون

“In order to be irreplaceable, one must always be different.”

برای غیرقابل تعویض بودن، باید همیشه متفاوت بود.

– کوکو شانل

“Doubt is a killer. You just have to know who you are and what you stand for.”

شک قاتله. فقط باید بدونی کی هستی و طرفدار چی هستی.

– جنیفر لوپز

“No one changes the world who isn’t obsessed.”

هیچ کس دنیا رو تغییر نمیده مگه اینکه وسواس داشته باشه

– بیلی جین کینگ

“What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make.”

کاری که انجام میدید تفاوت ایجاد میکنه و باید تصمیم بگیرید که چه نوع تفاوتی ایجاد کنید.

-جین گودال

 

 

You’ll never get bored when you try something new. There’s really no limit to what you can do.”

وقتی چیزی جدید رو امتحان میکنی، هرگز خسته نخواهی شد. واقعا هیچ محدودیتی برای کارهایی که می تونید انجام بدید وجود نداره.

-دکتر سوس

“People’s passion and desire for authenticity is strong.”

اشتیاق و تمایل مردم برای اصالت قویه.

– کنستانس وو

“I learned a long time ago that there is something worse than missing the goal, and that’s not pulling the trigger.”

خیلی وقت پیش فهمیدم که چیزی بدتر از دست دادن گل وجود داره و آن نکشیدن ماشه است.

– میا هام

“You don’t get paid for the hour. You get paid for the value you bring to the hour.”

تو برای یه ساعت حقوق نمی گیری. به ازای ارزشی که تو یه ساعت میاری، پول می‌گیری.

-جلم ران

“Be an encourager: When you encourage others, you boost their self-esteem, enhance their self-confidence, make them work harder, lift their spirits and make them successful in their endeavors. Encouragement goes straight to the heart and is always available. Be an encourager. Always.”

مشوق باش: وقتی دیگران رو تشویق می کنی، عزت نفسشون رو تقویت می کنی، اعتماد به نفسشون رو افزایش میدی، کاری میکنی سخت تر کار کنن، روحیه شون رو بالا می بری و اونا رو تو تلاش هایشان موفق می کنی. تشویق به قلب میشینه و همیشه در دسترسه. مشوق باش. همیشه.

-روی تی بنت

“Remember, you have been criticizing yourself for years and it hasn’t worked. Try approving of yourself and see what happens.”

به یاد داشته باشی، شما سال‌هاست که از خودت انتقاد می‌کنی و این کار موثر نبوده . سعی کن خودتو تأیید کنی و ببین چه اتفاقی میفته.

– لوئیز ال هی

“Work hard and don’t give up hope. Be open to criticism and keep learning. Surround yourself with happy, warm and genuine people.”

سخت کار کن و امیدت رو از دست نده. پذیرای انتقاد باش و به یادگیری ادامه بده. اطرافتو با افراد شاد، خونگرم و واقعی احاطه کن.

– تنا دسای

“Stay true to yourself, yet always be open to learn. Work hard, and never give up on your dreams, even when nobody else believes they can come true but you. These are not cliches but real tools you need no matter what you do in life to stay focused on your path.”

با خودت رو راست باش، اما همیشه برای یادگیری آماده باش. سخت کار کن و هرگز از رویاهایت دست نکش، حتی زمانی که هیچ کس باور نداره جز تو، که می تونن به واقعیت بپیوندن. اینا کلیشه‌ نیستن، بلکه ابزارهای واقعی ای هستن که هر کاری که در زندگی انجام می‌دید بهشون نیاز داری تا روی مسیرت متمرکز بمونی.

– فیلیپ سویت

“You can control two things: your work ethic and your attitude about anything.”

شما می تونید دو چیزو کنترل کنید: اخلاق کاری و نگرشت در مورد هر چیزی.

-علی کریگر

 

 

“Success isn’t always about greatness. It’s about consistency. Consistent hard work leads to success. Greatness will come.”

موفقیت همیشه به بزرگی نیست. به سازگاری مربوط میشه. سخت کوشی مداوم منجر به موفقیت میشه. عظمت دنبالش میاد.

-دواین جانسون

“One, remember to look up at the stars and not down at your feet. Two, never give up work. Work gives you meaning and purpose and life is empty without it. Three, if you are lucky enough to find love, remember it is there and don’t throw it away.”

اولا، به یاد داشته باشید که به ستاره ها نگاه کنید و به پاهای خود نگاه نکنید. دوما، هرگز کار رو رها نکنید. کار به شما معنا و هدف میده و زندگی بدون اون خاله. سوما، اگه به اندازه کافی خوش شانس هستید که عشق رو پیدا می کنید، به یاد داشته باشید که وجود داره و دورش نریزید.

-استیون هاوکینگ

“Some women choose to follow men, and some women choose to follow their dreams. If you’re wondering which way to go, remember that your career will never wake up and tell you that it doesn’t love you anymore.”

برخی از زنان پیروی از مردان رو انتخاب می کنن و برخی زنان دنبال رویاهای خودشون هستن. اگه می‌خوای بدونی که به کدوم سمت بری، به یاد داشته باشی که حرفه و شغلت هرگز بیدار نمیشه و بهت نمیگه که دیگه دوستت نداره.

– لیدی گاگا

“Read, read, read. Read everything—trash, classics, good and bad, and see how they do it. Just like a carpenter who works as an apprentice and studies the master. Read! You’ll absorb it. Then write. If it’s good, you’ll find out. If it’s not, throw it out of the window.”

بخون بخون بخون. همه چیزو بخون – آشغال، کلاسیک، خوب و بد، و ببین که چطور این کار رو انجام میدن. درست مثل نجار که شاگردی میکنه و استاد میشه. بخون! جذبش خواهی کرد. سپس بنویس. اگه خوب باشه، متوجه میشی. اگه اینطور نیست، اونو از پنجره بیرون بنداز.

– ویلیام فاکنر

متن انگیزشی انگلیسی برای دانش آموزان

“I really appreciate people who correct me, because without them, I might have been repeating mistakes for a long time.”

واقعا از افرادی که منو تصحیح میکنن قدردانی میکنم؛ چون بدون اونا ممکن بود اشتباهاتم رو برای مدت طولانی تکرار کنم

– مفتی منک

“Motivation comes from working on things we care about.”

انگیزه از کار کردن روی چیزهایی که به آنها اهمیت میدیم بدست میاد

– شریل سندبرگ

“If today you are a little bit better than you were yesterday, then that’s enough.”

اگر امروز کمی بهتر از چیزی که دیروز بودید هستید، کافیه.

– دیوید بدنار

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

تعلیم و تربیت قدرتمند ترین سلاحیه که باهاش میتونید جهان رو تغییر بدید.

– نلسون ماندلا

“If you can’t make a mistake you can’t make anything.”

اگرهیچ وقت اشتباه نکنید، هیچ کاری نمی تونید انجام بدید.

– ماروا کالین

“Practice makes progress, not perfect.”

تمرین به پیشرفت میانجامد نه تکامل.

– ناشناس

“You may be disappointed if you fail, but you’ll be doomed if you don’t try.”

وقتی شکست میخورید، ممکنه ناامید بشید، اما اگه تلاش نکنید محکوم به شکست خواهید شد

– بورلی سیلز

“Failure is the tuition you pay for success.”

شکست هزینه ایه که برای موفقیت پرداخت میکنید.

– والتر برونل

“If we wait until we’re ready, we’ll be waiting for the rest of our lives.”

اگه بخوایم منتظر بمونیم تا آماده شیم، باید منتظر باقیمانده عمرخود باشیم

– لمونی اسنیکت

“Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and dream while others are wishing.”

وقتی دیگران در خوابند، مطالعه کن؛ وقتی اونا وقتشون را به بطالت میگذرونن، کار کن؛ وقتی بازی میکنن، آماده شو؛ و وقتی آرزو میکنن، رویا پردازی کن .

– ویلیام آرتور وارد

متن انگیزشی انگلیسی کوتاه درباره موفقیت

“The best revenge is massive success.”

بهترین انتقام، رسیدن به موفقیتی عظیمه.

– فرنک سیناترا

“What’s on the other side of fear? Nothing.”

طرف دیگه ترس چیه؟ هیچ چی.

– جیمی فاکس

“Quitters never win. Winners never quit!”

کسایی که پاپس میکشن هرگز برنده نمیشن. برندگان هرگز پاپس نمیکشن!

– دکتر آیرین. سی. کاسورلا

“It’s not your salary that makes you rich, it’s your spending habits.”

این حقوق شما نیست که شما را ثروتمند می کند، این عادت های خرج کردن شماست.

-چارلز آ. جافه

“If there is no wind, row.”

اگر باد نیست، پارو بزن.

-ضرب المثل لاتین

“It’s never too late for a new beginning in your life.”

هیچ وقت برای شروعی جدید در زندگیت دیر نیست.

– جویس مایرز

“Action is the foundational key to all success.”

اقدام کردن کلید اصلی تمام موفقیتهاست.

-پابلو پیکاسو

 

 

“I never dreamt of success. I worked for it.”

من هرگز آرزوی موفقیت نکردم. من براش کار کردم.

-استی لادر

“A goal is a dream with a deadline.”

هدف، رویایی با یک ضرب الاجل (تاریخ مشخص) هست.

-ناپلئون هیل

متن انگیزشی انگلیسی درباره تغییر

“Be the change that you wish to see in the world.”

تغییری باشید که می‌خواهید در جهان ببینید.

– ماهاتما گاندی

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed, citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.”

هیچ شکی نکن که گروه کوچکی از شهروندان متفکر و متعهد می‌تونن جهان رو تغییر بدن. در واقع، این تنها چیزیه که تغییر کرده.

– مارگارت مید

“Change is painful, but nothing is as painful as staying stuck somewhere you don’t belong.”

تغییر دردناکه، اما هیچ چیز به اندازه گیر افتادن تو جایی که بهش تعلق نداری دردناک نیست.

-مندی هیل

“Those who cannot change their minds cannot change anything.”

کسانی که نمی‌تونن ذهنشون رو تغییر بدن، قادر به ایجاد تغییر نیستن.

– جورج برنارد شاو

“Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.”

همه به فکر تغییر جهان هستن اما هیچ‌کس به فکر تغییر خودش نیست.

– لئو تولستوی

“Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.”

تغییر، قانون زندگیه. و کسانی که تنها به گذشته و حال نگاه می‌کنند، قطعاً آینده را از دست خواهند داد.

– جان اف کندی

“We delight in the beauty of the butterfly, but rarely admit the changes it has gone through to achieve that beauty.”

ما از زیبایی پروانه لذت می بریم، اما به ندرت اعتراف می کنیم که پروانه چه تغییراتی رو برای رسیدن به اون زیبایی پشت سر گذاشته.

– مایا آنجلو

“Dreams are the seeds of change. Nothing ever grows without a seed, and nothing ever changes without a dream.”

رویاها بذر تغییر هستن. هیچ چیز بدون دانه رشد نمیکنه و هیچ چیز بدون رویا تغییر نمیکنه.

– دبی بون

“Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They’re not fond of rules. And they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can’t do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.”

تقدیم می‌شود به دیوانه‌ها. متفاوت‌ها. یاغی‌ها. مشکل‌آفرین‌ها. میخ‌های دایره‌ای در سوراخ های مربعی. افرادی که متفاوت می‌بینند. آنها با قوانین ناسازگارند و احترامی برای شرایط موجود قائل نیستند. می‌توانید از آنها نقل کنید، تکذیبشان کنید، ستایش کرده یا دشنامشان دهید. اما تنها حسی که به آنها نخواهید داشت، بی‌تفاوتیست. زیرا آنها تغییر میدهند. آنها نسل بشر را به جلو می‌رانند. بعضی دیوانه خطابشان می‌کنند، ولی ما آنها را نابغه می‌دانیم. زیرا کسانی که آنقدر دیوانه‌اند که فکر می کنند می توانند دنیا را عوض کنند، بلاخره انجامش می‌دهند.

– راب سیلتانن

متن انگیزشی انگلیسی درباره پول

“Don’t stay in bed unless you can make money in bed.”

تو رختخواب نمون مگه اینکه بتونی تو رختخواب پول دربیاری

– جرج برنز

“You must gain control over your money or the lack of it will forever control you.”

شما باید کنترل پول‌تان را در دست بگیرید وگرنه کمبود پول برای همیشه شما را کنترل خواهد کرد

– دیو رمزی

“Only buy something that you’d be perfectly happy to hold if the market shuts down for 10 years.”

فقط چیزی بخرید که در صورت تعطیلی بازار برای 10 سال، از نگهداریش کاملاً خوشحال خواهید شد.

– وارن بافت

“That man is richest whose pleasures are cheapest.”

ثروتمندترین مرد کسیه که خوشی‌هاش ارزون تره.

-هنری دیوید ثورو

“Money can’t buy happiness, but it can make you awfully comfortable while you’re being miserable.”

با پول نمیشه خوشبختی رو خرید، اما میتونه شما رو در حالی که بدبختید، به طرز وحشتناکی راحت کنه.

– کلر بوث لوس

“Money is only a tool. It will take you wherever you wish, but it will not replace you as the driver.”

پول فقط یک ابزاره. شما رو به هر جایی که بخواید میبره، اما جایگزینتون به عنوان راننده نخواهد شد.

-جن سینرو

“You’re already a financial trader. You might not think of it in just this way, but if you work for a living, you’re trading your time for money. Frankly, it’s just about the worst trade you can make. Why? You can always get more money, but you can’t get more time.”

شما همین الان یه معامله گر مالی هستین. شاید این شکلی بهش فکر نکنین، اما اگه برای امرار معاش دارین کار می کنین، زمان خودتونو با پول معامله می کنین. صادقانه بگم، این مورد بدترین معامله ایه که میتونین انجام بدین. چرا؟ شما همیشه می تونین پول بیشتری در بیارین، اما نمیتونین زمان بیشتری داشته باشین.

-تونی رابینز

“You can only become truly accomplished at something you love. Don’t make money your goal. Instead pursue the things you love doing and then do them so well that people can’t take their eyes off of you.”

تو می‌تونی تنها در کاری که دوست داری کامل بشی. پول رو هدف خودت قرار نده. به جاش، کاری که دوست داری انجام بدی رو دنبال کن، بعدش انقدر اون کارو خوب انجام بده که مردم نتونند چشم ازت بردارن

– مایا آنجلو

“Formal education will make you a living; self-education will make you a fortune.”

تعلیم رسمی فقط باعث میشه مخارج زندگیت فراهم بشه؛ خودآموزی برات ثروت میسازه

– جیم ران

متن انگیزشی انگلیسی در مورد موفقیت

“Don’t give up, don’t take anything personally, and don’t take no for an answer.”

تسلیم نشو، چیزی رو شخصی نگیر، و جواب نه رو قبول نکن.

– سوفیا آموروسو

“Don’t be upset when people reject you. Nice things are rejected all the time by people who can’t afford them.”

وقتی مردم شما رو رد می کنن ناراحت نشو. چیزهای خوب همیشه توسط افرادی رد میشن که توانایی بدست آوردنشون را ندارن.

– ناشناس

 

 

“The secret of change is to focus all your energy, not on fighting the old, but on building the new.”

راز تغییر اینه که تمام انرژیتو متمرکز کنی، نه روی جنگیدن با قدیمی‌ها، بلکه روی ساختن چیزهای جدید.

-سقراط

“There are two rules for success: 1. Never reveal everything you know.”

دو قانون برای موفقیت وجود داره: 1. هرگز هر چیزیو که می دونی فاش نکن.

-راجر اچ. لینکلن

“Your positive action combined with positive thinking results in success.”

عملکرد مثبتتون همراه تفکر مثبت منجر به موفقیت میشه.

– شیو خرا

 

 

“Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do”

موفقیت تصادفی نیست بلکه نتیجه سخت کوشی، پشتکار، یادگیری، مطالعه، فداکاری و مهمتر از همه عشق به کاریه که انجام میدید یا یاد می گیری، هست.

– پله

“If you talk about it, it’s a dream. If you envision it, it’s possible. If you schedule it, it’s real.”

اگر در موردش صحبت کنی، این یه رویا هست. اگر تصورش کنی، ممکن میشه. اگر برنامه ریزیش کنی، واقعیه.

-تونی رابینز

“Forget your excuses. You either want it bad or don’t want it at all.”

بهانه هات رو فراموش کن یا اونو بدجور میخوای یا اصلاً نمی‌خوایش.

-ناشناس

“The key to success is to start before you are ready.”

کلید موفقیت اینه که قبل از اینکه آماده بشی، شروع کنی.

-ماری فورلئو

“I want to be remembered as the one who tried.”

من می‌خوام از من به عنوان کسی که تلاششو کرده یاد بشه.

-دکتر. دوروتی هیت

متن انگیزشی انگلیسی در مورد زمان

“How to stop time: kiss. How to travel in time: read. How to escape time: music. How to feel time: write. How to release time: breathe.”

چگونه زمان را متوقف کنیم: با بوسیدن. چگونه در زمان سفر کنیم: با خواندن. چگونه از زمان فرار کنیم: با موسیقی. چگونه زمان را احساس کنیم: با نوشتن. چگونه زمان را آزاد کنیم: با نفس کشیدن.

– مت هیگ

“Time is what we want most and what we use worst.”

زمان همون چیزیه که ما بیشتر از همه می خوایم و آن چیزیه که بدترین استفاده رو ازش می کنیم.

-ویلیام پن

“It’s not about having enough time, it’s about making enough time.”

مهم این نیست که وقت کافی داشته باشی، بلکه صرف وقت کافی نیازه.

– راشل برمینگام

“Time is money.”

وقت طلاست.

-بنجامین فرانکلین

“Better three hours too soon than a minute too late.”

بهتره سه ساعت زودتر بشه تا اینکه یه دقیقه دیر شه.

-ویلیام شکسپیر

“The trouble is, you think you have time.”

مشکل اینه که فکر میکنی وقت داری.

-بودا

“The greatest gift you could give someone is your time. Because when you give your time, you are giving a portion of your life you can’t get back.”

بزرگترین هدیه ای که می تونید به کسی بدید زمانتونه. چون وقتی زمانتو میدی، بخشی از زندگیتو میدی که نمیتونی پسش بگیری.

– ناشناس

“Punctuality is not just limited to arriving at a place at the right time, it is also about taking actions at the right time.”

وقت شناسی فقط به رسیدن به مکان در زمان مناسب محدود نمیشه، بلکه به انجام کارها در زمان مناسب نیز مروط میشه.

– آمیت کلانتری

“Time always exposes what you mean to someone.”

زمان همیشه معنای شما رو برای هرکس آشکار میکنه.

-ناشناس

“After all this time? Always.”

بعد از این همه مدت؟ همیشه.

-جی.کی. رولینگ

متن انگیزشی انگلیسی درباره شکست

“You can’t let your failures define you. You have to let your failures teach you.”

به شکست هات اجازه نده تو رو تعریف کنن. بذار بهت درس بدن.

– باراک اوباما

“Success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking they can’t lose.”

موفقیت یک معلم بدرد نخوره. چون به افراد باهوش این باور را تلقین میکنه که نمیتوانن شکست بخورن.

– بیل گیتس

“Stop being afraid of what could go wrong, and start being excited about what could go right.”

نگران اتفاقات ناخوشایند نباش، مشتاق اتفاقات خوشایند احتمالی باش.

– تونی رابینز

“Think like a queen. A queen is not afraid to fail. Failure is another stepping stone to greatness.”

مثل یه ملکه فکر کن. یه ملکه نگران شکست نیست. شکست پله ای به سمت پیروزیه.

– اپرا وینفری

“Defeat is a state of mind; no one is ever defeated until defeat is accepted as a reality.”

شکست یه حالت ذهنیه؛ هیچ کس شکست نخواهد خورد مگه اینکه اونو به عنوان یه واقعیت پذیرفته باشه.

– بروسلی

“Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.”

بزرگترین افتخار ما شکست نخوردن نیست، بلکه توانایی بلند شدن بعد از هر شکسته

– کنفوسیوس

“It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all ―in which case, you fail by default.”

زندگی بدون شکست در کارها غیر ممکنه، مگه اینکه چنان محتاطانه زندگی کنی که انگار هرگز زندگی نکردی – که در این صورت، شما قطعا شکست خواهید خورد.

– جی.کی. رولینگ

“Success is going from failure to failure without losing your enthusiasm”

موفقیت به معنی گذار از یه شکست به شکستی دیگه بدون از دست دادن انگیزه هست

– وینستون چرچیل

“Why do we grieve failures longer than we celebrate wins?”

چرا ما شکستهامون رو بیشتر از موفقیتهامون بزرگنمایی میکنیم؟

– کمال کاپور

“Failure isn’t the end of the road. It’s a big red flag saying to you ‘Wrong way. Turn around.’”

شکست پایان راه نیست. بلکه یه پرچم قرمز بزرگه که به شما میگه “مسیر اشتباهه. دور بزن”

– اپرا وینفری

متن انگیزشی انگلیسی درباره زندگی

“No matter what people tell you, words and ideas can change the world.”

مهم نیست که مردم به شما چی بگن، کلمات و ایده ها میتونن جهان رو تغییر بدن.

– رابین ویلیامز

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”

زندگی مثل دوچرخه سواریه. برای حفظ تعادل، باید حرکت کنی.

– آلبرت انیشتین

“You’re off to Great Places! Today is your day! Your mountain is waiting, so … get on your way!”

به جاهای فوق العاده برو! امروز روز شماست! کوهها انتظار شما رو میکشن، پس راه بیفت

– دکتر سئوس

 

 

“When thinking about life, remember this: no amount of guilt can change the past and no amount of anxiety can change the future.”

زمانی که در مورد زندگی فکر میکنی، به یاد داشته باشی: احساس گناه نمیتونه گذشته رو تغییر بده و نگرانی هم آینده رو تغییر نخواهد داد

– ناشناس

“A negative mind will never give you a positive life.”

ذهن منفی هرگز یه زندگی مثبتو ایجاد نمیکنه

– ناشناس

“Everything is hard before it is easy.”

همه چیز سخته قبل ازینکه آسون بشه

– گوته

“At the end of the day we can endure much more than we think we can.”

در نهایت ما میتونیم خیلی بیشتر از آنچه که انتظار داریم تحمل کنیم

–فریدا کاهلو

“Whatever you do, never run back to what broke you.”

هر چه که انجام میدید به چیزی که شما رو شکست میده برنمیگرده.

– فرانک اقیانوس

“Take the risk or lose the chance.”

یا ریسک کنید یا فرصت رو از دست بدهید.

– ناشناس

“I didn’t learn to be quiet when I had an opinion. The reason they knew who I was is because I told them.”

من یاد نگرفتم که وقتی ایده ای دارم سکوت کنم. اونا میدونستن من چه کیم چون خودم بهشون گفته بودم.

– اورسولا برنز

متن انگیزشی انگلیسی روز

“Never regret a day in your life. Good days bring you happiness and bad days give you experience.”

بابت هیچ روزی در زندگیت افسوس نخور. روزای خوب برات شادی میاره و روزای بد تجربه.

-ناشناس

“Either you run the day, or the day runs you.”

یا شما روز تونو مدیریت میکنی یا روز شما رو مدیریت می کنه.

-جیم ران

“Only I can change my life. No one can do it for me.”

فقط من میتونم زندگیمو تغییر بدم. هیچ کس نمی تونه این کار رو برام انجام بده.

– کارول برنت

“Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.”

10 درصد از زندگی آن چیزهاییست که براتون اتفاق میفته و 90 درصد دیگش واکنش هاتون دربرابر اون اتفاقاست.

– چارلز آر. ویندال

“Act as if what you do makes a difference. It does.”

طوری رفتار کن که انگار کاری که انجام میدی تفاوت ایجاد میکنه. چون همینطور میشه.

-ویلیام جیمز

When the pain of an obstacle is too great, challenge yourself to be stronger.

وقتی درد یک مانع خیلی زیاده، خودتو به چالش بکش تا قوی تر بشی.

“Even if you’re on the right track, you’ll get run over if you just sit there.”

حتی اگه در مسیر درستی باشی، اگه همین جا بشینی زیرت میگیرن.

-ویل راجرز

“Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking.”

زندگی یا یه ماجراجویی جسورانه هست یا اصلاً هیچی نیس.

-هلن کلر

“Life is either a daring adventure or nothing at all.”

زنی که بقیه رو دنبال می‌کنه معمولاً جلوتر از جمعیت نمیره. زنی که به تنهایی راه میره احتمالاً خودشو تو مکان‌هایی می‌بینه که قبلاً کسی نرفته.

– آلبرت انیشتین

“Life’s like a movie, write your own ending. Keep believing, keep pretending.”

زندگی مثل یک فیلمه، پایان خودتو بنویس. ایمانتو حفظ کن، به تظاهر کردن ادامه بده.

-جیم هنسون

متن انگیزشی انگلیسی درباره یادگیری

“A reader lives a thousand lives before he dies. The man who never reads lives only one.”

یه خواننده قبل از مرگش، هزاران بار زندگی میکنه. کسی که هرگز نمی‌خونه، فقط یک بار زندگی می‌کنه.

– جرج آر.آر

“Never stop learning because life never stops teaching.”

هرگز یادگیری رو متوقف نکن چون زندگی هرگز از آموزش باز نمیمونه.

– ناشناس

“If you’re the smartest person in the room, you’re in the wrong room.”

اگه باهوش ترین فرد تو اتاق هستی، تو اتاق اشتباهی هستی.

-جردن پیترسون

“The capacity to learn is a gift; the ability to learn is a skill; the willingness to learn is a choice.”

ظرفیت یادگیری یه هدیه هست. توانایی یادگیری یه مهارته. تمایل به یادگیری یه انتخابه.

– برایان هربرت

“The man who does not read has no advantage over the man who cannot read.”

کسی که نمی‌خونه نسبت به کسی که نمیتونه بخونه برتری نداره.

-مارک تواین

“To learn a language is to have one more window from which to look at the world.”

یادگیری یک زبان یعنی داشتن بیش از یک پنجره برای دیدن دنیا.

-ضرب المثل چینی

“I’m still learning.”

من هنوز در حال یادگیری هستم.

– میکل آنژ  

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”

طوری زندگی کنی که انگار فردا قراره بمیری و طوری یاد بگیر که انگار برای همیشه زنده خواهی ماند.

– مهاتما گاندی

“Education is the most powerful weapon you can use to change the world.”

تعلیم و تربیت قدرتمند ترین سلاحیه که باهاش میتونید جهان رو تغییر بدید.

– نلسون ماندلا

متن انگیزشی انگلیسی مثبت

“What is coming is better than what is gone.”

آنچه که می آید بهتر از آنچه که رفته، است.

-ناشناس

 

 

“Attitude is a choice. Happiness is a choice. Optimism is a choice. Kindness is a choice. Giving is a choice. Respect is a choice. Whatever choice you make makes you. Choose wisely.”

نگرش یه انتخابه. خوشحالی یه انتخابه. خوش بینی یه انتخابه. مهربانی یه انتخابه. بخشیدن یه انتخابه. احترام یه انتخابه. هر انتخابی که بکنی تو رو شکل میده. عاقلانه انتخاب کن.

-روی تی بنت

“Dwell on the beauty of life. Watch the stars, and see yourself running with them.”

درسمت زیبای زندگی بمون. ستاره ها رو تماشا کن و خودت رو ببین که باهاشون می دویی.

– مارکوس اورلیوس

“Do something today that your future self will thank you for.”

امروز کاری انجام بده که آیندت از تو تشکر کنه.

-ناشناس

“The greatest weapon against stress is the ability to choose one thought over another.”

بزرگترین سلاح در برابر استرس، توانایی انتخاب یک فکر بر دیگریه.

-ویلیام جیمز

“It takes nothing to join the crowd. It takes everything to stand alone.”

برای پیوستن به بقیه چیزی لازم نیست. برای تنها موندن همه چیزها لازمه.

هانس اف. هانسن

Your mind is powerful. When you fill it with positive thoughts your whole world will change.”

ذهن تو قدرتمنده. وقتی اونو با افکار مثبت پر کنی، تمام دنیات تغییر خواهد کرد.

-ناشناس

“Your only limit is your mind.”

تنها محدودیت تو ذهنته.

– ناشناس

“Stop being afraid of what can go wrong and start being positive about what can go right.”

از ترسیدن چیزایی که ممکنه اشتباه پیش بره، دست بردار و نسبت به چیزایی که می تونه درست پیش بره مثبت اندیش باش.

-ناشناس

“The difference between who you are and who you want to be is what you do.”

تفاوت بین اینکه کی هستی و چه کسی می خوای بشی ، اینه که چه کاری انجام میدی.

– ناشناس

متن انگیزشی انگلیسی درباره برنده شدن

You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win.”

تو به دنیا اومدی که برنده بشی، اما برای برنده شدن، باید برنامه ریزی کنی، آماده بشی و انتظار برنده شدن رو داشته باشی.

– زیگ زیگلار

“One thing’s for sure, if you don’t play, you don’t win.”

یه چیز قطعیه، اگه بازی نکنی، برنده نخواهی شد

– کایلی فرانسیس

 

 

“Winning means you’re willing to go longer, work harder, and give more than anyone else.”

پیروزی یعنی تمایل داری که فراتر بری، سخت تر کار کنی و بیشتر از هر کس دیگه ای از دست بدی.

– وینس لومباردی

“Talent wins games, but teamwork wins championships.”

استعداد برنده ی بازی میشه، اما کار تیمی برنده ی مسابقات میشه

– مایکل جردن

“When I win and when I lose, I take ownership of it, because I really am in charge of what I do.”

وقتی برنده یا بازنده میشم، مسئولیتشو میپذیرم، چون من واقعا برای کاری که میکنم مسئول هستم

– نیکی میناژ

“A champion is afraid of losing. Everyone else is afraid of winning.”

یک قهرمان از شکست میترسه. بقیه از پیروزی.

– بیلی جین کینگ

“Competing at the highest level is not about winning. It’s about preparation, courage, understanding, nurturing your people, and heart. Winning is the result.”

در رقابت در بالاترین سطوح، مسئله پیروزی نیست. بلکه آمادگی، شجاعت، درک، حمایت ازمردم واحساساته. پیروزی صرفا یک نتیجه هست.

– جورج توره

“A winner is a dreamer who never gives up.”

برنده یک رویاپردازه که هرگزدست از رویاپردازی بر نمیداره.

– نلسون ماندلا

“The secret of your future is hidden in your daily routine.”

راز آینده شما در روال روزانه شما پنهانه

– مایک موروک

“Losers quit when they fail. Winners fail until they succeed.”

بازنده ها با شکست، تسلیم میشن. برنده ها آنقدر شکست میخورن تا موفق بشن.

رابرت کیوساکی

متن انگیزشی انگلیسی خاص

“It is never too late to be what you might have been.”

هیچ وقت برای تبدیل شدن به چیزی که ممکن بود بشی دیر نیست.

– جرج الیوت

“Words can inspire, thoughts can provoke, but only action truly brings you closer to your dreams.”

کلمات می تونن الهام بخش باشن، افکار می تونن برانگیخته بشن، اما تنها عمل شما رو واقعاً به رویاهاتون نزدیک میکنه.

– برد شکرز

“Don’t stop when you are tired. Stop when you are done.”

وقتی خسته هستید متوقف نشید. وقتی کارتون تموم شد متوقف شید.

– ناشناس

“Don’t tell people about your dreams. Show them your dreams.”

رویاهایتون رو به مردم نگید. رویاهاتونو بهشون نشان بدید.

– ناشناس

Revenge is a powerful motivator.”

انتقام یک عامل انگیزشی قدرتمنده.

– مارکوس لوترل

“Motivation may be what starts you off, but it’s habit that keeps you going back for more.”

انگیزه ممکنه چیزی باشه که شما رو راه بندازه، اما این عادته که شما رو مجبور میکنه به دنبال بیشتر برید.

-میا یامانوشی

“I will not erase all my hard work this week because it’s the weekend.”

فقط چون آخر هفته شده، تمام کارهای سخت این هفتمو خراب نمی کنم.

– ناشناس

“It might not be easy, but it’ll be worth it.”

شاید آسون نباشه، اما ارزششو داره.

– ناشناس

“Make your fear of losing your greatest motivator.”

ترست از باختن رو تبدیل به بزرگترین انگیزه خودت کن.

– ناشناس

“You will never always be motivated, so you must learn to be disciplined.”

شما قرار نیست همیشه انگیزه داشته باشی، پس باید نظم و انضباط رو یاد بگیری.

– ناشناس

“I’m not a product of my circumstances. I am a product of my decisions.”

من محصول شرایطم نیستم من محصول تصمیماتم هستم.

– استیون کاوی

 

 

 

مقالات مرتبط:
4 نفر دیدگاه شان را با ما در میان گذاشتید، نفر بعدی شما هستید :
 1. کاربر سوخت جت سی می‌گوید

  عالییییی

 2. کاربر سوخت جت ور می‌گوید

  عالی بود واقعا جامع ترین متن انگیزشی انگلیسی رو تو اینجا دیدم

  ممنون از شما بابت ارائه همچین محتوا جذابی

 3. کاربر سوخت جت ان می‌گوید

  سلام روزتون بخیر.میشه لطفا این جملات را در قالب یک فایل قابل دانلود قرار بدید تا امکان پرینت و مرور روزانه وجود داشته باشه؟با تشکر

  1. کاربر سوخت جت جت می‌گوید

   سلام شما میتونین همین مطالب رو کپی کنید و ازشون پرینت بگیرید

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**