روش‌های کاربردی غلبه بر ترس و ساختن زندگی رویایی – قسمت پنجم

روش پیدا کردن احساسات منفی و رفع آنها

 

مقاله اول در مورد امتحان کردن  بود.
در مقاله دوم هم  در مورد روبرو شدن با ترس ها توضیحات داده شد.
مقاله سوم هم در مورد فکر مثبت و تجسم مثبت بود.
موضوع   مقاله چهارم هم  فکر کردن به موضوعی دیگر بود.
امروز می‌خواهیم در مورد روش پیدا کردن احساسات منفی و رفع آنها حرف بزنیم.

هدف از این روش این است که احساسات منفی را پیدا کنیم و آنها را بپذیریم و بعد آنها را رفع کنیم.

یک قضیه مهم در روانشناسی ” قضیه پذیرش ” است.

شما دسترسی کامل به این محتوا را ندارید چون هنوز عضو ویژه سوخت جت نشدید !

تصمیم گرفتم عضو ویژه شومعضویت ویژه پروژه سوخت جت

مدت اشتراک عضویت ویژه تان را انتخاب کنید :

 • یـک سالـه
 • 430,000 تومان
 • 360 روز
 • 35% تخفیف
 • شش ماهه
 • 219,000 تومان
 • 180 روز
 • 35% تخفیف
 • سه ماهه
 • 119,000 تومان
 • 90 روز
 • 20% تخفیف
 • یک ماهه
 • 49,000 تومان
 • 33 روز
 • 3 روز هدیه

 

کاربران غیر لاگین

دیدگاه تان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**